יוסף חיים ברנר

(1881–1921)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

על יוסף חיים ברנר, מתוך הויקיפדיה העברית:

 

יוסף חיים ברנר (11 בספטמבר 1881–2 במאי 1921) סופר, הוגה, פובליציסט ומנהיג ציבור.

מחלוצי הספרות המודרנית בעברית, הוגה, פובליציסט ומנהיג ציבור. נודע במספר שמות עט, כגון בר יוחאי, ח.ב. צלאל, י.ח.ב., ו-יוסף חבר. בנוסף לשכלולים וחידושים ספרותיים, ברנר קנה לעצמו מוניטין בגין אורח חייו הסגפני וכפירתו במוסכמות, הניכרת באימרות ייחודיות כגון "אף על פי כן" ו"זכות הצעקה". תכונות אלו, יחד עם מותו הטראגי, יצרו סביבו הילה שהפכה אותו לדמות כמעט מיתית בהיסטוריה הספרותית והתרבותית של ארץ ישראל.

-- להמשך הערך בויקיפדיה העברית... ותודה למתנדבי ויקיפדיה שתורמים מזמנם לטובת הכלל

פ ר ו ז ה

מעמק עכור

פת-לחם

בלילי קיץ

חלל

מצווה

בנשף

בנדודים

 

בחורף [רומן]

 

שמה

פעמיים

בחצר

הנדל

עוללות:

מן הזווית

בימות החמה

ניחומים

חידושים

מסביב לנקודה

רשמי דרך

לעת עתה (מחזה)

"הקהל דורש"

הוא אמר לה

מא. עד מ.

נכא רוח

תרעומת

בינו לבינו

הוא סיפר לעצמו

מעבר לגבולין (מחזה)

ערב ובוקר

נורא

העששית העשנה

ראש-חודש מאי

שלושה פרקים

שנה אחת

מן המיצר

אל המטרה

אגב אורחא

בין מים למים

עצבים

מכאן ומכאן

 

שכול וכישלון [רומן]

 

המוצא

זעיר שם:

גזלנים

אסונות

צוואה

מזל

עוולה

הגאולה והתמורה

מהתחלה

לא כלום

  

מ א מ ר י ם   ו מ ס ו ת

בלונדון [1904–1907]

א. הטיפה (בשנת מות הרצל, תרס"ד)

ב. מעשים

ג.  רשמי שעה

ד. משוק הספרים ("הזמן")

ה. מכתב ארוך שלח לי

ו.   על הדרך

ז.   מכתבים לרוסיה

ח. דפים (מפנקסו של סופר עברי)

ט. רפרופים ספרותיים

י.   אמרים

יא.          חב"צ כותב

יב.          ציונים

יג.           קורספונדנציה (בר-יוחאי)

יד.          ביבליוגרפיה ("החיים החדשים")

טו.          פנקס קטן

טז.          מעין גילוי-דעת

יז.מכתבי סופר

יח.          קורספונדנציה (לסופר ד"ב בל.)

יט.          אל החותמים והקוראים

כ. מנדלי (ליובל השבעים שלו)

כא.        ל"מתכוון לטובה"

כב.        הערה

כג.          לעשרות חותמי "המעורר"

כד.         אורי-ניסן (מלים אחדות)

כה.        מלונדון, מלבוב וממקומות אחרים

 

בלבוב [1908]

כו.          דפים מפנקס ספרותי א.

כז.          מן הספרות העברית (שיחות)

כח.        דפים מפנקס ספרותי ב. (רייזין)

כט.        דפים מפנקס ספרותי ג. ["ספרות" א']

ל. דפים מפנקס ספרותי ד. ["העתיד"]

לא.        דפים מפנקס ספרותי ה. [גליציה]

לב.        מתוך הפנקס

לג.          מעולם ספרותנו

לד.         ביבליוגרפיה ["אמנות וחיים"]

לה.        ביבליוגרפיה ["העתיד היהודי"]

לו.          ביבליוגרפיה ["הפועל הצעיר"]

לז.          מהרהורי סופר

לח.        מתוך הפנקס ["השחר"]

לט.        מתוך הפנקס [יצחק כצנלסון]

 

בארץ – שנתיים ראשונות [1909–1911]

בראשית פברואר 1909 עלה י"ח ברנר לארץ.

בראשית מרס 1909 הגיע לירושלים, כחבר לועד המערכת של עיתון "הפועל הצעיר".  בספטמבר 1909 עבר לגור בעין-גנים שליד פתח-תקוה ואחר כך ביפו.  למעשה הוסיף להשתתף בעריכת עיתון "הפועל הצעיר". ופירסם בו את רוב מאמריו ורשימותיו עד סוף תרע"א.

במשך השנתיים יצאו לאור סיפוריו: "אגב אורחא", "בין מים למים", "עצבים", "מכאן ומכאן".

תרגם דרמות של ג' הויפטמן – "מיכאל קרמר", "אנשים בודדים", "בעל-העגלה הנשל" – שהופיעו בקובצי "יפת".  תרגם ועיבד חוברות פופולריות בשביל הוצאת "לעם".  כן תרגם את "החטא וענשו" של דוסטויבסקי, תרגום שנשאר זמן רב בכתובים.

 

מ. בפעם המאה (מפרפורי נפש אחת)

מא.        מהספרות והעתונות שבארץ ["חבצלת", "הניר", "הצבי"]

מב.        רגשים הרהורים ["ברזל בברזל"]

מג.         מהספרות והעתונות שבארץ ["העומר"]

מד.        מהספרות והעתונות שבארץ ["העומר" ד']

מה.        מהספרות והעתונות שבארץ ["ניצוצות", "הפרדס", "החרות"]

מו.          מהרהורי קורא

מז.          רגשים והרהורים [על "מחפשי אלוהים"]

מח.        כתביו הציוניים של נורדוי (רצנזיה)

מט.        רגשים והרהורים [על העתונות הציונית]

נ.  רשמי שעה (מכתבי סופר)

נא.         סמולנסקין

נב.         ביבליוגרפיה ["תושיה", "מוריה", "ספרות", ברקוביץ]

נג.           מצרור כתבים ישנים (הרהורי קורא)

נד.          מן המשעול (שיחה ספרותית)

נה.         צרת הלשונות

נו.           יענק'ל הנפח (על הבמה העברית ביפו)

נז.           מתוך הפנקס [כתבי לילינבלום א']

נח.         בעתונות ובספרות [חג יובלו של בן יהודה]

נט.         בעתונות ובספרות [על חזיון ה"שמד"]

ס. שאלה

סא.        לבירור הענין

סב.        למערכת "הד הזמן"

סג.         בעתונות ובספרות ["טל", "תחכמוני", "לקט", "מול אוהל תימורה", "שלכת"]

סד.        בעתונות ובספרות ["ההסתדרות לתרבות", ז'יטלובסקי, שניאור]

סה.        בעתונות ובספרות [עם מותו של ל"נ טולסטוי]

סו.          [מנדלי לדורנו – כלפי י' רבינוביץ]

סז.          מתוך הפנקס ["העברי", ברנפלד ולוריא; קונגרס לשם מה?]

סח.        ביבליוגרפיה ["ר' ישראל סאלאנטר", מאת ש' רוזנפלד]

סט.        ציונים [שלבים; לקובץ "יזכור"]

ע. לעורכי "הפועל הצעיר"

עא.        הז'נר הארץ-ישראלי ואביזריהו (ממכתב פרטי)

 

בתשרי תרע"ב, אוקטובר 1911, עבר י"ח ברנר לגור בירושלים, כמשתתף בעריכת המדור הספרותי של "האחדות", שבועונה של מפלגת "פועלי-ציון", ובמשך השנה פרסם בו את רוב רשימותיו.

הוציא לאור את "הגדת המות" של ל"א אורלוף, את "והיה העקוב למישור" של ש"י עגנון, ואת "בצה" של צ'כוב בתרגומו של א"נ גנסין.

יחד עם ר' בנימין ערך את הקובץ "בינתים".

בירושלים [תרע"ב]

עב.            על העיקר שאיננו (מתוך פנקס ישן)

עג.              האוהלה (מכתב מארץ ישראל)

עד.             דפים מפנקס פתוח

עה.            קצת על טשרניחובסקי (קטעים מהרצאה)

עו.              בחיינו ובעתונותנו (הפרעות באנגליה וכו')

עז.              רשימות ביבליוגרפיות (הורליק, "פרצופים ספרותיים")

עח.            רשימות ביבליוגרפיות (יהל"ל, "כשרון המעשה")

עט.            בחיינו ובעתונותנו (שני סעיפים וכו')

פ. בחיינו ובעתונותנו (קצת אמרות וכו')

פא.             רשימות ביבליוגרפיות (לחובר, "אחד העם")

פב.             בחיינו ובעתונותנו (לקתה מידת הדין וכו')

פג.              בחיינו ובעתונותנו (דבר בעתו ובמקומו וכו')

פד.             בחיינו ובעתונותנו (ישועות ונחמות וכו')

פה.             בחיינו ובעתונותנו (לשאלת העבודה העברית וכו')

פו.               רשימות ביבליוגרפיות ("גלות" ליצחק קצנלסון)

פז.               רשימות ביבליוגרפיות ("ישימון" לדוד שמעונוביץ)

פח.             מפנקס קטן (ריקודין; שני "ממה-נפשך" כנגד אחד)

פט.             נושנות

צ. בחיינו ובעתונותנו [על מערכת "מולדת"]

צא.            בחיינו ובעתונותנו [על עתונות ויהודים]

צב.            חוברת היובל של "השילוח"

צג.              רשימות ביבליוגרפיות ("גבעולים" לי' פיכמן)

צד.             רשמי ספרות

צה.            בחיינו ובעתונותנו [על השמד וההתבוללות]

צו.              בחיינו ובעתונותנו [מה בין יהודים לפולני בפולין]

צז.              בחיינו ובעתונותנו [על "כל ישראל חברים"]

צח.            במקום רצנזיה

צט.            רשימות ביבליוגרפיות ("סנונית")

ק. רשימות ביבליוגרפיות ("זמרת הארץ")

קא.            רשימות ביבליוגרפיות (כתבי ויתקין)

קב.            רשמי קורא ("העברי החדש")

קג.              רשמי קורא ("דניאל שפרנוב" מאת א' קבק)

קד.             רשמי קורא ("משירי אביגדור פאירשטין")

קה.            מפנקס קטן ["בארץ היהודים" לש"י אימבר]

קו.              גם אלה אנחות סופר (מפנקס בלה)

 

קז.              מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

קח.            אזכרה ליל"ג

קט.            הערות

בירושלים [תרע"ג-תרע"ד]

קי.              למה רגזו? (מכתב מארץ ישראל)

קיא.          קטנות גם גדולות ["א"י החדשה והישנה" למילר]

קיב.          "רביבים" ג-ד (מאת המו"ל)

קיג.           מתוך פנקסי

קיד.          "כתבי יהושע ברזלי"

קטו.          קטנות גם גדולות [מה רוצה ש"י איש הורוויץ?]

קטז.          "יפת"

קיז.            ביבליוגרפיה (חוברת "ירושלים")

קיח.          ביבליוגרפיה ("ברקים" לבן-אב"י)

קיט.          ביבליוגרפיה ("בימי שבתאי צבי" ליעקב וסרמאן)

קכ.             ביבליוגרפיה ["ככלות הכל" לברגלסון]

קכא.        "נתיבות" (רשימה ביבליוגרפית")

קכב.        במקום הקדמה (ל"טיולים בעולם המשל והאגדה")

קכג.          ביבליוגרפיה ("התרבות הישראלית")

קכד.         ביבליוגרפיה ("לוח ארץ ישראל")

קכה.        משדה הספרות ("דון יוסף נשיא")

קכו.          משדה הספרות ("מולדת")

קכז.          מתוך הפנקס (על ה"חדר")

קכח.        ביבליוגרפיה ("ספרותנו החדשה" לד"ר מ' רבינזון)

קכט.        ביבליוגרפיה ("הצדה", קובץ זיכרון לא"נ גנסין)

קל.             ביבליוגרפיה ("מירכתי תבל" לצ' כשדאי)

קלא.        ביבליוגרפיה ("הצעיר")

קלב.        ביבליוגרפיה ("בני משה" לש' טשרנוביץ)

קלג.          מפקידה לפקידה

קלד.         בעולמנו א'

קלה.        בעולמנו ב'

קלו.          מחיי ירושלים

קלז.          מתוך הפנקס [על אוניברסיטה יהודית]

קלח.        משדה הספרות ["זהרורים" למ' פוזננסקי]

קלט.        דפים מפנקס ספרותי  ("די יודישע וועלט")

קמ.            אבי הפובליציסטיקה שלנו (על חיי מ"ל לילינבלום)

 

הערכת עצמנו בשלושת הכרכים [תרע"ד]

בימי מלחמת עולם [תרע"ה – תרע"ח]

קמא.        מפנקס [בפרוץ מלחמת עולם]

קמב.        משדה הספרות [כתבי אז"ר, ב']

קמג.         האינטליגנציה מהי?

קמד.        הספרות הפולנית בערב ימי המלחמה

קמה.        משדה הספרות ["ספר המשתה" לאפלטון]

קמו.          משדה הספרות ("על יד הקיר" לא' ראובני)

קמז.          י"ל פרץ (אחרי מיטתו)

קמח.        נקרולוג [על קנטור וגולדין]

קמט.        משדה הספרות ("היהדות והצעירים" לקלמנסון")

קנ.              נושנות ["על עתונות פועלי ציון"]

קנא.         מאגרת

קנב.         הנאמן (לדמות דיוקנו של ביאליק)

קנג.           לשלום עליכם

קנד.          שנַיִם

קנה.         הוא, ווֹלמן

קנו.           בן-אביגדור

 

בימי הכיבוש הבריטי [תרע"ט –תרפ"א]

בתשרי תרע"ט, אוקטובר 1918, חזר י"ח ברנר לתל-אביב.

במשך שנים אחרונות אלה יצאו לאור סיפוריו: "המוצא", "גזלנים" "אסונות", "צוואה", "מזל", "עוולה", ואחרי מותו – "הגאולה והתמורה", "מהתחלה".

בתרע"ט היה עוזר קבוע למערכת עיתון "הפועל הצעיר" ובו פירסם רוב רשימותיו.  כן ערך את "רביבים" ו' – שהופיע באדר תרע"ט.

מראשית שנת תר"פ ערך את ירחון "האדמה" של "אחדות העבודה", ובו פירסם כמעט כל מאמריו ורשימותיו.

השתתף בוועידת הפועלים בחיפה, חנוכה תרפ"א שייסדה את "הסתדרות העובדים".  משם יצא למחנה "גדוד העבודה" בכביש טבריה-טבחה, ובו הורה עברית לחברים.  באדר ב' תרפ"א חזר לתל-אביב.

בכ"ד ניסן תרפ"א, 2 במאי 1921, נרצח.

 

א. מפנקס (לרגל הכניסה)

ב. שרידי שיחות נושנות

ג.  בבואתם של עולי ציון בספרותנו

ד. נוספות [על עתונות "פועלי ציון"]

ה. משדה הספרות [חוברת "בנכר"]

ו.   משדה הספרות ["בלימה" לא. ביילין]

ז.   משדה הספרות ["הגליל"]

ח. משדה הספרות ["ההלכה והאגדה" של ביאליק]

ט. מתוך הפנקס [א' ליֶסין]

י.   משדה הספרות [רבעון "העבר"]

יא.              מתוך הפנקס [א"י שטיבל]

יב.              משדה הספרות [ חוברת היובל של טשרניחובסקי]

יג.                רעיון העבודה בשירי טשרניחובסקי

יד.               "שתי אחיות" (של א' שטיפטר)

טו.              "זכרונות גרשוני"

טז.              במקום רצנזיה

יז.בענינים שונים (הערות)

יח.              משדה הספרות ["מורים" מאת י' אפטושו]

יט.              משדה הספרות ["מקרן זווית"]

כ. משדה הספרות ["גבולות"]

כא.             משדה הספרות ["מחברות הקק"ל"]

כב.             משדה הספרות ("ר' שלמה נגיד" לשלום אש)

כג.              בדבר "האדמה"

כד.             עליות וירידות

כה.             ציונים א' (מות בוסל; בנגב; מרחוק; יובל נורדוי)

כו.               ביבליוגרפיה ("חלומו של מאקאר" לקורולנקו)

כז.               ביבליוגרפיה ("אבות ובנים" לטורגניב)

כח.             ביבליוגרפיה ("הגט" לש' בן-ציון)

כט.             ביבליוגרפיה (יהואש)

ל. מחוץ ומבית

לא.             ציונים ב' (בשבחה של ארץ ישראל; משלחת; עבודה או צבאיות?; חיקוי או עצמיות; יפו או ירושלים?; דמעות פייטן; יעקב דינזון)

לב.             ביבליוגרפיה ("מקלט")

לג.              ביבליוגרפיה ("חיי הרצל" לבריינין)

לד.             ביבליוגרפיה (מארכס והיהדות" לז' רובשוב)

לה.             ביבליוגרפיה ("באש ובחרב" לסנקביץ)

לו.               ביבליוגרפיה ("אינגבורג" לקלרמן)

לז.               ביבליוגרפיה ("מעברות")

לח.             ביבליוגרפיה ("מזרח ומערב")

לט.             ביבליוגרפיה ("פירכוסים" לי' הר-אבן)

מ. ציונים ג' (מפי איש-העתון; התפעלות ומוסר-השכל; חזון הימים והעתים; על יד מיטת הגוסס; בפנים; אי-נורמליות; כרוז לאיחוד; נחמן סירקין)

מא.            ביבליוגרפיה ("ערכים")

מב.            ביבליוגרפיה ("מושבי עובדים" לא"ל יפה)

מג.              ביבליוגרפיה ("אוטופיה יהודית" למ' מייער)

מד.             ביבליוגרפיה ("תחית עם ישראל" לרוטנברג)

מה.            ביבליוגרפיה ("קובצים סוציאליסטיים יהודיים")

מו.              ציונים ד' (אחרי מות; האבדה המוחזרה; "המחנה הנשאר"; דאגה ותקלה; "שפע"?; מפ.ס.ס.א.פ.פ.צ.; על עסקי טרמינולוגיה; הטוב והרע)

מז.              לפנים ולאחור (דפים מכתבי סופר)

מח.            ציונים ה' (ה"תכלית"  בלי "תכלית"; "השגות"; סמיכת הפרשה; פרובלימה; המשך; נוספות; קיצוניות; שיתוף הפעולה; טעות-סופר או טעות-הנהלה; אנקיטה)

מט.            במקום ביבליוגרפיה

נ.  ציונים ו' (אהרון שֶר)

נא.              תל-חי

נב.              יוסף טרומפלדור

נג.               מפנקס

נד.              לעניננו

נה.              ציונים ז' (מספר "שופטים"; "בין שני אריות"; מ"ספר האגדה"; ושוב איםן הנדון דומה לציטטה; עולם כמנהגו; גילוי וכיסוי; מתל-חי לירושלים; צידוק הדין; שלהי-ניסן; אחרית-דבר)

נו.                מפנקס [ההתעללות]

נז.                ציונים (לז'בוטינסקי וחבריו)

נח.              ציונים ח' (טקט; הסכנה האמיתית; אניקדוטה; סקאנדאל; מתעלפים ופרחים; ובמחנה צעירינו?; קו-אור?; עזרת-אחים ואבק פוליטיקה; ועוד קצת "ביני לבין חמי")

נט.              ציונים [שיירים] (מאמריסטיקה; ריזיגנציה; ועידת "אחדות העבודה"; קרן-הגאולה על דאטפת; טאקט; רעיונות)

ס. שאיפה

סא.            מן העתונות היהודית

סב.            במקום נאום

סג.              בשולי גליונות הפואמה

סד.             ציונים י'-י"א (שתי שאלות; הפועלים עצלים – ובעל הבית דוחק; וזאת – מלים אחדות – לבן יהודה; חג בדוי; ינתן דבר פועלי ארץ-ישראל בידי פועלי ארץ-ישראל)

סה.            מאת העורך

סו.              ציונים י"ב (רישעות)

סז.              ביבליוגרפיה (הוצ' "עבודה")

סח.            רשמי שעה

סט.            רשמי שעה (מתוך העזבון)

ע. מפנקס

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·         חיים לוי

·         נעמי דייגי

·         שרית רביד

·         גלית אקסלרד

·         אסף ברטוב

·         סמדר רגב אגמון

·         קרן שוסטר

·         איילת עוז

·         דליה יעקבי

·         בארי צימרמן

·         ג'ודי בנימין

·         בתיה פריד

·         נאוה שגיב

·         גליה חן

·         יעל בהרב

·         טל פרי

·         עודד ורמל

·         נעמי נמרוד

·         לי רוטברט

·         רוני גבעתי

·         עדינה קופלמן

·         רבקה חן

·         מרים ינאי

·         יעל זאבי

·         גליה גזית

·         מרגלית נדן

·         איריס חנימוב חסון

 

הגיהו:

·         נורית רכס

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני: asaf@benyehuda.org