רקע
יהודה ליב בן־זאב
יהודה ליב בן־זאב
(1764‏-1811)
בלשן, חוקר ויוצר עברי, בן דור "המאספים" - הדור הראשון של תנועת ההשכלה היהודית


t שירה

 

קול רנה על השלום: ועל יום לוית מאריא לואיזע ערצהערצוגין בת פראנץ הראשון קיסר איסטריך ומלך אונגרי וביהיימי עם נפולאן הראשון קיסר הצרפתים ומלך איטלקי: ביום א ה' ואדר תק"ע

ווין: אנטאן שמיד, תק"ע

a מאמרים ומסות

 

מבוא אל מקראי קדש: להיות במקום הקדמה אל כל ספר מספרי הנביאים והכתובים

בת ים: דברים נדירים, תשכ"ז

v עיון

 

תלמוד לשון עברי: כולל יסודות לשון הקדש וכל חלקי הדבור והלמודים, על יסודי ההגיון בבחינת הרעיון מיוסדים

ברעסלא: Grassische Buchdruckerey, תקנ"ו

מליצה לפורים: ע"ד מליצת הפיוט להרבות בה שמחת פורים ומשתה השכורים

ברעסלויאז: מוציא לאור לא ידוע, תק"ס?

בית הספר: חלק א: מסלת הלמוד, כולל חנוך הילדים בקריאת האותיות והמלות בתוספות שירים ומשלים

חלק ב: למודי המישרים, כולל שירים ומשלים דברי חכמים אמרי בינה ומוסר השכל ווין: דפוס א' שמיד, תקע"א

סליחות לפורים בתוך “מסכת פורים: מן תלמוד שכורים, גם הגדה לליל שכורים” / צבי הירש זומרהויזן

ווארשא-לעמבערג?: מוציא לאור לא ידוע, תרכ"-

ספרי חכמי יון, או, דברי חכמים

מונקאטש: דפוס א“ד מייזעלס, תרס”ה

יסודי הדת: כולל עקרי האמונה עם ראשי המצות וחובות האדם לחנך בהם נערי בני ישראל בראשית למודם

ווין: בדפוס אנטאן שמיד, 1823

אוצר השרשים: בחמישה חלקים - א) אוצר לשון עברית …, ב) אוצר לשון ארמית …, ג) אוצר לשון עברית החדשה או אוצר המלים הכללי …, ד) Deutsche-Hebräisches Woerterbuch, ה) אוצר השמות …

לבוב: ה' שלאג, תרנ"ח 1898–1904

לוחות הפעלים : עם משקלי השמות : כוללים דוגמות כל הפעלים וכל השמות בחבור הכנויים וכל נטיותיהם

Wien : J. Schlesinger , 1925

s יצירות מתורגמות

 

חכמת יהושע בן סירא

ווין : דפוס אנטאן שמיד, 1814

מגלת יהודית

AMSTERDAM: .BIJ M. COSTER JZ, 1852

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה ליב בן־זאב

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה ליב בן־זאב

הקלידו

הגיהו