רקע
יצחק ארטר
יצחק ארטר
(1791‏-1851)
סופר וסאטיריקן עברי, מאנשי תנועת ההשכלה בגליציה


l פרוזה

 

הצופה לבית ישראל - תשליך

Prag: M. I. Landau, 1840

הצופה לבית ישראל - גלגול נפש

Leipzig: F. Nies, 1845

הצופה לבית ישראל: ונספחו אליו מכתבים אגרות ושירים

וויען: שלאסבערג ובענדינע, תרכ"ד

גלגול נפש

סנקט-פטרבורג: חובבי שפת עבר, התרס"ג

הצופה לבית ישראל: (מאזני משקל, תולדות החלוץ, גלגול נפש)

ניו יורק: קדימה, תרע"ח

הצופה לבית ישראל

תל אביב: מחברות לספרות, תשי"ב

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק ארטר

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק ארטר

הקלידו

הגיהו