רקע
שלמה יהודה רפפורט
שלמה יהודה רפפורט
(1790‏-1867)
רב ואב"ד בטרנופול ובפראג, מאנשי תנועת ההשכלה בגליציה וממייסדי חכמת ישראל


t שירה

 

קול נהי ומספד מר: על מות לאנדעס גובערנער פאן גאליציען פראנץ פרייהער פאן הויער

Lemberg: Schnaider Joseph, 1822

k מחזות

 

שארית יהודה וישראל

מאה י"ט

a מאמרים ומסות

 

תוכחת מגולה: דברי רב מפורסם אל הרבנים הנאספים בק"ק פראנקפורט דמיין וב' אגרותיו עליהם ועל מועצותיהם

פראנקפורט דמיין: יאקוב פריעדריק באק, תר"ו

תולדות רבינו נתן איש רומי

וויען: דפוס אנטאן עדל' פ' שמיד, 1828

נחלת יהודה: כתבי מדרש ומחקר,. מחברת ראשונה נר מצוה ואור תורה

קראקא: דוד רפאפורט, ב’ר’כ’ו’ת' לראש צדיק תרכ"ח 1868

תולדות …

וורשה: דפוס הצפירה, תרע"ג

ספר תולדות גדולי ישראל (יריעות שלמה)

ירושלם: דפוס ורדי, תש"ך

תולדות גדולי ישראל

ירושלים: מקור, תשכ"ט

דברי שלום ואמת: אודות הספר מהולל דרכי המשנה [לזכריה פרנקל] ודברי פלגות עליו

תל אביב: ציון, תשכ"ט

w מכתבים

 

זכרון שלמה יהודה כהן רפאפורט: מכתביו לרשד"ל

בתוך: זכרון לראשונים וגם לאחרונים / הרכבי, אברהם אליהו, סנט פטרבורג: מוציא לאור לא ידוע, תרמ"א

אגרות שי“ר: אשר הריץ אל רשד”ל (משנת תקצ“ג עד שנת תר”ך)

פרזעמישל: דפוס הכנסיה היונית הנוצרית, תרמ"ה

אגרות שי“ר: לרפאל קירכה”ם זכריה פראנקל ואחרים

ירושלם: דפוס הפועלים, תרפ"ז

v עיון

 

תכונת עיר פאריז: גדלה, מחלקותיה, מספר יושביה ונימוסיהם, תכונת ארמנותיה

Lemberg: Herz Grossman, תקע"ד

f מילונים ולקסיקונים

 

ספר ערך מלין: על סדר א"ב

ווארשה: הצפירה, תרע"ד

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלמה יהודה רפפורט

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלמה יהודה רפפורט

הקלידו

הגיהו