רקע
צבי הירש קלישר
צבי הירש קלישר
(1795‏-1874)
רב שנמנה עם מבשרי הציונות


a מאמרים ומסות

 

שלום ירושלים: הוספות חדשות לספר דרישת ציון ונלוה לו קונטרס שיבת ציון והיא תשובה בענין הקודש

טהארן: דפוס צ' דאמבראווסקי, תרכ"ז

תקנות לחברת ישוב ארץ ישראל (בהשתתפות אליהו גוטמאכער)

Thorn: Typ. E. Dumbrowski, 1867

ספר מאמר תורה מן השמים

בילגורייא: דפוס נ.נ. קראנענבערג, תרע"ב

ספר פתח הדעת

ווארשא: Я. Шваб, 1913

w מכתבים

 

מכתבים מאת אליהו גוטמכר וצבי הירש קלישר, בדבר ישוב א"י

קניגסברג: מוציא לאור לא ידוע, תר"ל

אגרות: יצחק ורפל [=רפאל]; הרב צבי הירש קלישר

ירושלם: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ז

v עיון

 

אמונה ישרה

קראטאשין: דוב בער מאנאש, תר“ג–תר”ל

הכתבים הציוניים של הרב צבי קאלישר (בתוספת מבוא הערות וביאורים מאת ישראל קלויזנר)

ירושלים: מוסד הרב קוק, תש"ז

דרישת ציון: שלום ירושלים: איגרת הפניה אל אנשל רוטשילד

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשס"ב

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של צבי הירש קלישר

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של צבי הירש קלישר

הקלידו

הגיהו