רקע
יהודה אלקלעי
יהודה אלקלעי
(1798‏-1878)
רב, מבשר הציונות המעשית והמדינית, וחלוץ הציונות הפוליטית המודרנית


a מאמרים ומסות

 

ספר שלום ירושלים: תשובה למלעיגים על דברי הנאמרים בהקדמת ספרי דרכי נועם הנדפס בעיר בילגוראדו

אופן: מוציא לאור לא ידוע, ת"ר 1840

מנחת יהודה: מבשר טוב משמיע ישועת אחינו יושבי עיר דמשק על ידי שרינו הגדולים

וינה: מוציא לאור לא ידוע, עקב' א’שר' שמעת' תר"ג

פתח כחודה של מחט: הפותח יד בתשובה אל ארץ טובה ורחבה

בילוגראדו: מוציא לאור לא ידוע, תר"ט

קול מבשר

LEIPZIG: דפוס O. LEINER, תרי"ב

ספר חיים

בילוגראדו: מוציא לאור לא ידוע, תרט"ז

ספר גורל לה'

ווין: דפוס א' דלה־טורה, תרי"ז

שמע ישראל

בלגרד?: מוציא לאור לא ידוע, תרכ"א

משמיע שלום

בילגוראדו?: מוציא לאור לא ידוע, תרכ"א

ספר מעודד ענוים: טפחתי ורביתי לכבוד החברה חברת ישוב ארץ ישראל

WIEN: L. ALKALEI, 1864

רגלי מבשר: לכבוד החברה כל ישראל חברים והמה יחיו את האבנים שיתאחד החומה חומת בת ציון

בילגוראדו: מוציא לאור לא ידוע, תרכ"ה

שיבת ציון

וינה: דפוס שלוסברג, תרכ"ח

מנחם ציון

בלגרד?: מוציא לאור לא ידוע, תר"ל

ספר קול קורא: עם שרח ער"בי

במבי: דפוס יחזקאל שם טוב דוד, תרמ"ז

כתבי הרב יהודה אלקלעי / בתוספת מבואות, הערות ובאורים מאת יצחק רפאל

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשל"ה 1974

v עיון

 

קונטריס דרכי נועם: והוא קיצור כל דרכי הלשון והלכותיה בלשון צח ספרדי

בלוגראדו: דפוס דיל פרינציפי דילה סירבייא, תקצ"ט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה אלקלעי

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה אלקלעי

הקלידו

הגיהו