רקע
יום טוב ליפמן צונץ
יום טוב ליפמן צונץ
(1794‏-1886)
מלומד יהודי גרמני הנחשב לאבי תנועת "חכמת ישראל", חלוצת מדעי היהדות, הניסיון שתחילתו במאה ה־19 לחקור בכלים מדעיים את התרבות וההיסטוריה של היהדות והיהודים כחלק מהתרבות האנושית


a מאמרים ומסות

 

תולדות המחבר ב“ספר מצרף לכסף” / עזריה מן האדומים

ווילנא: בדפוס ש.י. פין וא.צ. ראזענקראנץ, תרכ"ו 1865

חכמת ישראל בראשיתה: שלשה מאמרים מאת ל. צונץ וע. וולף (1818–1823)

ירושלים: האוניברסיטה העברית, החוג להיסטוריה של עם ישראל, תשכ"ג

v עיון

 

הפליט: פליטת סופרים וספרים

ברלין: ש. לאווענהערץ, תר"י

ספר הדרשות: על דבר עבודת האלהים אצל היהודים (מתורגם)

ווילנה: דפוס י' זאוואדסקי, תר"ע 1909

מנהגי תפילה ופיוט בקהילות ישראל (מגרמנית: זאב ברויאר)

ירושלים: האיגוד העולמי למדעי היהדות, קרן הרב דוד משה ועמליה רוזן, תשע"ו 2016

הדרשות בישראל והשתלשלותן ההיסטורית (תרגם לפי המהדורה השנייה מ' א' זק)

תל אביב: מוסד ביאליק, תשי"ד 1954

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יום טוב ליפמן צונץ

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יום טוב ליפמן צונץ

הקלידו

הגיהו