רקע
שלמה זלמן הנאו
שלמה זלמן הנאו (1687‏-1746)
מדקדק עברי בנוסח התפילה, מחדש כללים בלשון העברית ובטעמי המקרא. חיבר ספרים אודות הניקוד העברי.
יצירות שהועלו למאגר: 0 יצירות
v עיון

 

ספר בנין שלמה

פרנקפורט דמיין: דפוס מטיאס אנדרע, ת’יו ח’י’י’ם' תס"ח

ספר שערי תורה

המבורג: דפוס יוהאן ראהיז, ודבר ב’ע’ת’ו' תע"ח

ספר שערי תפלה

יעסניץ: דפוס ישראל בר אברהם, ה’ת’פ’לה תפ"ה

בית תפלה

יעסניץ: דפוס ישראל בר אברהם, וה’ת’פ’ללו תפ"ה

ספר צוהר התיבה

זאלקווא: דפוס גרשון בן חיים דוד הלוי, דוד בן מנחם מן, חיים דוד בן אהרן סג“ל, תקט”ו

קונטרס קורי עכביש

זאלקווא: מוציא לאור לא ידוע, תקט"ז

ספר שערי זמרה

פיורדא: דפוס יוסף פעטשויא ובנו מענדל בער, ש’ער’י' ז’מרה' תקכ"ב

ספר יסוד הניקוד

ברוקלין, נ.י: מוציא לאור לא ידוע, תשנ"ג

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלמה זלמן הנאו

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלמה זלמן הנאו

הקלידו

הגיהו