_ ספר/י לנו מה שגוי

דואל:

זכרו שאין משמעות למספרי שורה או עמוד בטקסט רציף באינטרנט. אנא ציינו מספר פסקה, ו/או העתיקו כמה מלים סביב כל שגיאה, כדי להקל עלינו למצוא את הטעון תיקון.

רשימת הגהות:

נודיע לך בדואל כשנעיין בהגהות ונתקן את הטקסט.

_ נשמע לשמוע מה אהבת!

דואל:

ההמלצה שלך:

(אנו מפרסמים המלצות ביומן הרשת שלנו)
פרויקט בן-יהודה: בפייסבוק | ב-YouTube
יומן הרשת של פרויקט בן-יהודה

"האדמה" חוברת י"ב[1]

ברל כצנלסון

לתוכן הענינים

 

בּחוֹברת "האדמה" י׳-י"א, על גבּי המַעטפה, בּאוּ דברים אחדים "מאת העורך" [2]:  "על שער החוֹברת הזאת כּתוּב:  תמוּז-אב תר"פ.  למעשׂה הרי היא יוֹצאת בּכסליו תרפ"א.  הסיבּה – חוֹסר-אמצעים.  משפּחת האנשים הנוֹשׂאת את עוֹל הוֹצאת "האדמה" קטנה יוֹתר מדי, דלה יוֹתר מדי.  עם התרַבּוּת מספּרנוּ והתעַצמוּת כּוֹחנוּ אוּלי יתחדש גם כּלי-מבטאנוּ זה.  בּכל אוֹפן, חוֹברת י"ב (אלוּל תר"פ) – לגמר כּרך ב׳ – נערכת לדפוּס".

הבטחה זוֹ, אחרוֹנה לקוֹראים, לא נתמַלאה על ידי העוֹרך.  יוֹם-הָעֲבָרוֹת – כ"ד ניסן תרפ"א – שׂם קץ גם למצוּקוֹת הכנת החוֹברת, גם לתקות התחדשוּת "האדמה".  "משפּחת האנשים הנוֹשׂאת את עוֹל הוֹצאת "האדמה", ה"קטנה" וה"דלה", והיוֹדעת כּמה הציקה לי. ח.  בּרנר אי-היכוֹלת לדייק בּמילוּי הבטחתוֹ, מביאה לדפוּס עכשיו, ליוֹם-השנתים, חוֹברת-סיוּם זוֹ.  תכנה נשתנה מכּפי שהוּכן על ידי העוֹרך:  כּוּלוֹ מעזבוֹן.

 

ניסן תרפ"ג.

לתוכן הענינים

לדף הראשי של פרויקט בן-יהודה

 [1] שוּרוֹת סיוּם בּעמוּד האחרוֹן של החוֹברת.  כּתוּבוֹת בּידי בּרל, כּרשוּם בּרשימה אחת בּכתב-ידוֹ.

"האדמה".  ירחוֹן, יצא לאוֹר על ידי "אחדוּת-העבוֹדה" בּעריכת י. ח. בּרנר.  בּחיי בּרנר הוֹפיעוּ 11 חוֹברוֹת, מתשרי תר"פ ועד כּסליו תרפ"א.

[2] [כּלוֹמר, מאת י. ח. בּרנר]