_ ספר/י לנו מה שגוי

דואל:

זכרו שאין משמעות למספרי שורה או עמוד בטקסט רציף באינטרנט. אנא ציינו מספר פסקה, ו/או העתיקו כמה מלים סביב כל שגיאה, כדי להקל עלינו למצוא את הטעון תיקון.

רשימת הגהות:

נודיע לך בדואל כשנעיין בהגהות ונתקן את הטקסט.

_ נשמע לשמוע מה אהבת!

דואל:

ההמלצה שלך:

(אנו מפרסמים המלצות ביומן הרשת שלנו)
פרויקט בן-יהודה: בפייסבוק | ב-YouTube
יומן הרשת של פרויקט בן-יהודה

אם יש את נפשך לדעת

(пер. В.Е. Жаботинского)

לרשימת התרגומים

Если познать ты хочешь тот родник,

Откуда братья, мученики-братья

Твои черпали силу в чёрный день,

Идя с весельем на смерть, отдавая

Свою гортань под все ножи вселенной,

Как на престол вступая на костры

И умирая с криком: Бог единый! –

 

Если познать ты хочешь тот источник,

Из чьих глубин твой брат порабощённый

Черпал в могильной муке, под бичом,

Утеху, веру, крепость, мощь терпенья

И силу плеч – ярмо нести неволи

И тошный мусор жизни, в вечной пытке

Без края, без предела, без конца; –

 

И если хочешь знать родное лоно,

К которому народ твой приникал,

Чтоб выплакать обиды, вылить вопли –

И, слушая, тряслись утробы ада,

И цепенел, внимая, Сатана,

И трескались утёсы, – только сердце

Врага жесточе скал и Сатаны; –

 

И если хочешь видеть ту твердыню,

Где прадеды укрыли клад любимый,

Зеницу ока – Свиток – и спасли;

И знать тайник, где сохранился дивно,

Как древле чист, могучий дух народа,

Не посрамивший в дряхлости и  гнёте

Великолепья юности своей; –

 

И если хочешь знать старушку-мать,

Что, полная любви и милосердья

И жалости великой, все рыданья

Родимого скитальца приняла

И, нежная, вела его шаги;

И, возвратясь измучен и поруган,

Спешил к ней сын – и, осеня крылами,

С его ресниц она свевала слёзы

И на груди баюкала... 

 

                        Ты хочешь,

Мой бедный брат, познать их? Загляни

В убогую молитвенную школу,

Декабрьскою ли ночью без конца,

Под зноем ли палящего Таммуза,

Днём, на заре или при свете звёзд –

И, если Бог не смёл ещё с земли

Остаток наш, – неясно, сквозь туман,

В тени углов, у тёмных стен, за печкой

Увидишь одинокие колосья,

Забытые колосья, тень чего-то,

Что было и пропало, – ряд голов,

Нахмуренных, иссохших: это дети

Изгнания, согбенные ярмом,

Пришли забыть страданья за Гемарой,

За древними сказаньями – нужду

И заглушить псалмом свою заботу,...

Ничтожная и жалкая картина

Для глаз чужих. Но ты почуешь сердцем,

Что предстоишь у Дома жизни нашей,

У нашего Хранилища души.

 

И если Божий дух ещё не умер

В твоей груди, и есть ещё утеха,

И теплится, прорезывая вспышкой

Потёмки сердца, вера в лучший день, –

То знай, о бедный брат мой: эта искра –

Лишь отблеск от великого огня,

Лишь уголёк, спасённый дивным чудом

С великого костра. Его зажгли

Твои отцы на жертвеннике вечном –

И, может быть  и х   слёзы нас домчали

Д сей поры,  о н и  своей молитвой

У Господа нам вымолили жизнь –

И, умирая, жить нам завещали,

Жить без конца, вовеки!

 

1898

לרשימת התרגומים

לדף הראשי של פרויקט בן-יהודה