_ ספר/י לנו מה שגוי

דואל:

זכרו שאין משמעות למספרי שורה או עמוד בטקסט רציף באינטרנט. אנא ציינו מספר פסקה, ו/או העתיקו כמה מלים סביב כל שגיאה, כדי להקל עלינו למצוא את הטעון תיקון.

רשימת הגהות:

נודיע לך בדואל כשנעיין בהגהות ונתקן את הטקסט.

_ נשמע לשמוע מה אהבת!

דואל:

ההמלצה שלך:

(אנו מפרסמים המלצות ביומן הרשת שלנו)
פרויקט בן-יהודה: בפייסבוק | ב-YouTube
יומן הרשת של פרויקט בן-יהודה

Истинно, и это – кара божья

(пер. В. Иванова)

לרשימת התרגומים

И горшую кару пошлёт Элоим:

Вы лгать изощритесь – пред сердцем своим,

 

                       Ронять свои слёзы в чужие озёра,

                       Низать их на нити любого убора.

 

В кумир иноверца и мрамор чужой

Вохнёте свой пламень с душою живой.

 

                        Что плоть вашу ели, – ещё ль не довольно?

                         Вы дух отдадите во снедь добровольно!

 

И, строя гордыни египетской град,

В кирпич превратите возлюбленных чад.

 

                         Когда ж из темницы возропщут их души,

                         Крадясь под стенами, заткнёте вы уши.

 

И, если бы в роде был зачат орёл,

Он, крылья расправив, гнезда б не обрёл:

 

                         От дома далече б он взмыл к поднебесью,

                         Не стал бы ширяться над вашею весью.

 

Прорезал бы тучи лучисой тропой,

Но луч не скользнул бы над весью слепой,

 

                          И отклик нагорный на клёкот орлиный

                          Расслышан бы не был могильной долиной.

 

Так, лучших отринув потомков своих,

Вы будете сиры в селенбях глухих.

 

                           Краса не смеётся в округе бездетной;

                           Повиснет лохмотьем шатёр многоцветный,

 

И светочи будут мерцать вам темно,

И милость Господня не стукнет в окно.

 

                           Когда ж в запустенье потщитесь молиться,

                           Слезам утешенья из глаз не пролиться:

 

Иссохшее сердце – как выжатый грозд,

Сметённый в давильне на грязный помост, –

 

                           Из сморщенных ягод живительной дани

                           Не высосать жажде палимой гортани.

 

Очаг развалился, мяучит во мгле

Голодная кошка в остылой золе:

 

                            Застлалось ли небо завесою пепла?

                            Потухло ли солнце? Душа ли ослепла?

 

Лишь трупные мухи ползут по стеклу,

Да ткёт паутину забвенье в углу.

 

                             В трубе с Нищетою Тоска завывает,

                             И ветер лачугу трясёт и срывает.

 

1905

לרשימת התרגומים

לדף הראשי של פרויקט בן-יהודה