_ ספר/י לנו מה שגוי

דואל:

זכרו שאין משמעות למספרי שורה או עמוד בטקסט רציף באינטרנט. אנא ציינו מספר פסקה, ו/או העתיקו כמה מלים סביב כל שגיאה, כדי להקל עלינו למצוא את הטעון תיקון.

רשימת הגהות:

נודיע לך בדואל כשנעיין בהגהות ונתקן את הטקסט.

_ נשמע לשמוע מה אהבת!

דואל:

ההמלצה שלך:

(אנו מפרסמים המלצות ביומן הרשת שלנו)
פרויקט בן-יהודה: בפייסבוק | ב-YouTube
יומן הרשת של פרויקט בן-יהודה

О Х.Н. Бялике

М. Горький

 

Трудно говорить о большом поэте, почти невозможно передать с достаточной ясностью всё то, что вызывают в душе твоей его стихи, – вихрь чувств, разбуженный ими, почти всегда неуловим для слова.

Для меня Бялик – великий поэт, редкое и совершенное воплощение духа своего народа, он – точно Исаия, пророк наиболее любимый мною, и точно богоборец Иов.

Как все русские, я плохо знаю литературу евреев, но поскольку я знаю её, мне кажется что народ Израиля ещё не имел, – по крайней мере на протяжении XIX века, – не создавал поэта такой мощности и красоты.

На русском языке стихи Бялика теряют вероятно половину своей силы, образности, но и то, что дают переводы, позволяет чувствовать красоту гневной поэзии Бялика.

 

             Кто я и что я, сам Бог разрешил мою кровь,

             В целом мире я – будто на плахе...

             Брызни, кровь моя, лей, заливая поля,

             Чтоб осталась навеки, навеки земля,

             Как палач, в этой красной рубахе.

 

Так может говорить только человек исключительной духовной силы, человек святого гнева, и – да возбудит этот гнев гордость народа пламенным сердцем поэта.

Но как все крупнейшие поэты, Бялик общечеловечен, и когда читаешь некоторые его стихотворения, – до отчаяния жалко становится уже не еврея, а весь свой народ и себя самого.

 

            Не родится меж вами, в день кары большой,

            Муж великих деяний, с великой душой,

            Чей огонь проникал бы как молния в грудь

            А глаза, как звезда, озаряли ваш путь, –

            Рыцарь совести, правды и дерзкой борьбы

            С беззаветной враждой против рабьей судьбы

            И с великой, как скорбь, и огромной, как срам,

            И, как море, бездонною жалостью к вам,

            Чтоб ярилась, бушуя, в нем буря Любви

            И клубился пожар ненасытный в крови

            И над вами гремел его голос сквозь тьму:

                           «Подымись! Созидай!»

                             Не родиться ему...

 

И далее:

 

             ... погиб мой народ, срама жаждет он сам,

             Нет опоры стопе, нет мерила делам;

             Сбились люди с дороги, устали бродить

             И пропала в веках путеводная нить.

             Рождены под бичом и бичом вскормлены, –

             Что им стыд, что им боль, кроме боли спины?

 

Эти слова великого отчаяния падают раскалёнными углями не только на сердце еврея, нет, не только...

Одним из наиболее сильных стихотворений Бялика является для меня «Сказание о погроме», – безжалостно карающее палача и справедливо – жертву, за её покорность палачу.

Сквозь сердце Бялика прошли все муки его народа, и сердце поэта глубоко и звучно, как большой колокол.

Скорбь и гнев свой он выражает карающей речью пророка, но ему не чуждо и постое, милое-человеческое; когда он может, он является прекрасным лириком.

Он, вообще, широкий настоящий человек, которому ничто в мире не чуждо, он любит свой народ до отчаяния, он говорит с ним языком мстителя, оскорбляет его, кричит голосом Байрона:

 

            Пусть умру средь молчания: не пятнайте слезами

                          Мою память во гробе.

            Семь пожаров Геенны, что прошёл я при жизни,

                          Пусть найду и в могиле,

            Лишь бы худшей из пыток – вашим плачем на тризне

                          Вы меня не казнили.

            Дайте гнить без помехи, глядя мыслью бессонной,

                          Как гниёте вы сами,

            И обглоданной пастью хохотать о бездонной

                          Вашей муке, и сраме...

 

Но это гнев любящего, великий гнев народного сердца, ибо поэт – сердце народа.

Сквозь вихрь гнева, скорби и тоски пробивается ярким лучом любовь поэта к жизни, к земле и его крепкая вера  в духовные силы еврейства.

 

          Мы – соперники Рока,

          Род последний для рабства и первый для радостной воли!

 

Эта вера Бялика не вызывает сомнения у меня – народ Израиля – крепкий духом народ, – вот он дал миру ещё одного великого поэта...

                                                        

                      

                                                                                                           М. Горький

לרשימת התרגומים

לדף הראשי של פרויקט בן-יהודה