Posts Tagged ‘דואר ישראל’

"אל תעשו שטויות לאחר מותי"

שבת, אפריל 26th, 2008

מכתב מאת בנימין זאב הרצל לדוד וולפסון
פרנצנסבאד, 6 במאי 1904

דאדה חביבי,
זוהי השארית של מכתבי, שכתבתי לך ללונדון; את השאר, שהיה מבוסס על הנחה מוטעית, ביטלתי.
אני נמצא כאן לשם ריפוי-הלב. אמי אינה יודעת על זה כלום וחושבת שאני נמצא כאן רק לשם מרגוע.
אל תעשו שטויות לאחר מותי.
אני מברך בלבביות, מי שהגיע עד דכא מרוב עבודה מפרכת
בנימין.


(חודשיים אחר-כך נפטר הרצל.)

המכתב לקוח מן המדור "מכתבים בלתי נשכחים" באתר דואר ישראל, אשר מציג מכתבים רבים — חלקם קניין הציבור, וחלקם מפורסמים ברשות בעלי הזכויות. אוסף היסטורי, מרגש ומעניין.  מומלץ בחום.