Posts Tagged ‘חנוכה’

כאלה כבר לא עושים…

יום רביעי, יולי 24th, 2013

י"ל פרץ כותב על "מנורת החנוכה" שלו, ואני חושבת על החנוכיה (במילה המודרנית) של הורי. אצלו "מנורת-החנוכה הישנה […] את האריות הישנים, הצוחקים… את האילנות עם הצפור… את הירך המעוקמת, את הקנה האחד השבור למחצה.". אצל הורי שני עופרי נחושת קלל נושאים עינים השמיימה. ובחנויות אין אף פריט שמתקרב אפילו לפיתוחים העדינים בעלי המעוף שהיו מבצעים פעם בחנויות.

עשרות שנים אחרי שפרץ כתב על מנורת החנוכה, מילותיו יכולות היו להיכתב היום, ופרט לתעתיק הלועזי (דייט"ש, מוד"א) איש לא היה מרגיש.

תפוצת מושגי החנוכה בפרויקט בן-יהודה

יום ראשון, פברואר 15th, 2009

טוב מאוחר מלעולם לא: ביומן הרשת שלו, "נסיכת המדע", פרסם ד"ר יוסי לוי ניתוח סטטיסטי של תפוצת מושגי החנוכה בפרויקט בן-יהודה.

כמה פעמים מופיעה המלה "מכבים" ביצירות שבמאגר בן-יהודה? כמה פעמים "לביבה"? ומה לגבי "פך השמן" או "מודיעין"? ומה זה אומר, בהתחשב בעובדה שמדובר ביצירות שנכתבו לפני יותר משבעים שנה?

זוהי דוגמה נהדרת, גם אם פשוטה מאוד, לשימוש במאגר היצירות לצורך מחקר לשוני, שכן היצירות משקפות איך כתבו, דיברו והתנהגו באותם זמנים.  אני מקווה שמחקר סמלי זה יעורר השראה למחקרים נוספים שיתבססו על מאגר היצירות.  האפשרויות הן אין סופיות!