תגית: חנוכה

  • כאלה כבר לא עושים…

    י"ל פרץ כותב על "מנורת החנוכה" שלו, ואני חושבת על החנוכיה (במילה המודרנית) של הורי. אצלו "מנורת-החנוכה הישנה […] את האריות הישנים, הצוחקים… את האילנות עם הצפור… את הירך המעוקמת, את הקנה האחד השבור למחצה.". אצל הורי שני עופרי נחושת קלל נושאים עינים השמיימה. ובחנויות אין אף פריט שמתקרב אפילו לפיתוחים העדינים בעלי המעוף שהיו […]

  • תפוצת מושגי החנוכה בפרויקט בן-יהודה

    טוב מאוחר מלעולם לא: ביומן הרשת שלו, "נסיכת המדע", פרסם ד"ר יוסי לוי ניתוח סטטיסטי של תפוצת מושגי החנוכה בפרויקט בן-יהודה. כמה פעמים מופיעה המלה "מכבים" ביצירות שבמאגר בן-יהודה? כמה פעמים "לביבה"? ומה לגבי "פך השמן" או "מודיעין"? ומה זה אומר, בהתחשב בעובדה שמדובר ביצירות שנכתבו לפני יותר משבעים שנה? זוהי דוגמה נהדרת, גם אם […]