אבל

ממנו אָבַל, אֵבֶל, אָבֵל, *אִבּוּל, *אֲבִילָה, *אֲבֵלוּת, °הִתְאַבְּלוּת.