זכרונות גליקל

(1645-1724)

לפי מהדורת דביר, תרפ"ט 1929; תרגם: א"ז רבינוביץ

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

 

התוכן

דבר מהמתרגם

ספר ראשון

ילדות גליקל ­–  הגירושים והטלטולים – מלחמת שוידיה ודנמרק – חיי היהודים – המריבה על דבר הפרנסים – חנוך הבנות – הבריחה מפוילין  ומאוקרינה – אגדה – בניו של ר' יוסף האמל –  גליקל עוברת עם משפחתה להמבורג – האם והבת מתחלפות בילדיהן

ספר שני

המשרת מרדכי –  תנועת שבתי צבי – הדֶבר בהמבורג – פחד שוא – אגדה – המשרת יעקב – שותפות עם יהודה ברלין – בטול השותפות ובוררות – מות הילדה מוטה – מעשה בר' יוחני

ספר שלישי

מעשה בשני יהודים גנבים – חתונת צפורה בת גליקל באמשטרדם – הנסיעה בים דולארט –       ראש השנה בעמדין – הנסיעה בימי שבושי גייסות – השיבה להמבורג – שותפות עם משה       הלמשטט ביציקת מטבעות –  שדוך נתן בן גליקל – מות ליב פינקרלה אבי גליקל – מעשה      קרזוס וסולון –  שדוך חנה בת גליקל – מותו של יוסף האמיל, חמיה של גליקל – שדוך אסתר      בת גליקל – בולמוס בזמן הריון – שדוך מרדכי בן גליקל

ספר רביעי

מחלת חיים המיל ומותו – גליקל מנהלת את עסקיה בעצמה – אגדה ע"ד בת מלך – שדוך ליב    בנה של גליקל –  חתונת אסתר בת גליקל – שדוך הנדלה בת גליקל – תסבכת של מסחר אצל     ליב בנה של גליקל –  מות הנדלה – יוסף בן גליקל נשלח ללמוד לליטא – טיפוס של כביכול     מורה –  הרוגי המבורג – שדוך זנוויל בן גליקל – ר' שמשון ורטהיימר מבייארשדורף – ר' בר     כהן ואשתו בילה – שדוך פריידה בת גליקל – איזה מאורע כספי – ר' שמשון היה בצרה וניצול

ספר חמישי

נשואי גליקל השניים עם הירץ לוי ממיץ – ליקוידציה של עסקיה בהמבורג – חתונת זנוויל בן גליקל – הנסיעה למיץ – עשרה של בעלה ופזרנותו – מות בנה ליב

ספר ששי

פשיטת הרגל של בעלה – בנה של בעלה הרב שמואל – עסקי הרב הזה – תמורות העתים ע"י    המלחמות – מות בעלה השני של גליקל – גליקל גולה מבית לבית – היא עוברת אל בית חתנה –    מנהגי הקהלה –  הרב ר' גבריאל עשקלעס –  המחלקת בקהלה ע"ד בחירת רב – הרב ר' אברהם    ברוּדא נמנה לרב –  הרב הזה יצא משם לפרנקפורט – המאורע בבית הכנסת – המריבה בבית    הכנסת בשמחת תורה

ספר שביעי

מלא מוסר השכל וארחות חיים של אשה יהודית הבוטחת בה'

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידה:

·        רחל אוסטרובסקי

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני: asaf@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)