_ ספר/י לנו מה שגוי

דואל:

זכרו שאין משמעות למספרי שורה או עמוד בטקסט רציף באינטרנט. אנא ציינו מספר פסקה, ו/או העתיקו כמה מלים סביב כל שגיאה, כדי להקל עלינו למצוא את הטעון תיקון.

רשימת הגהות:

נודיע לך בדואל כשנעיין בהגהות ונתקן את הטקסט.

_ נשמע לשמוע מה אהבת!

דואל:

ההמלצה שלך:

(אנו מפרסמים המלצות ביומן הרשת שלנו)
פרויקט בן-יהודה: בפייסבוק | ב-YouTube
יומן הרשת של פרויקט בן-יהודה

לפתיחת הבאנק

בנימין זאב הרצל

לתוכן הענינים

 

בזה הגיעה לידי גמר אותה  העבודה הכבירה, שלה הקדישו הצירים בבאזל את כל כחותיהם והביאו קרבנות אישיים וחמריים עצומים.  כל החברים לדעה הנאמנים יבינו את חשיבותו של הרגע.  לצערנו יודעים אנו היטב, כי מתנגדינו יעמלו עתה בכל כחם לשים לאַל את מפעלנו ולא יחדלו מהתנפל עלינו בגלוי ובסתר.  שום ציוני נאמן לא יתן לבו לטעות על ידי זה! באֹמץ ובשקידה קדימה! ינסו להזיק לעבודתנו בחשדים ובעלילות-שוא.  ועל כן אנו מוסיפים להעיר על דבר זה: על ידי תנאים, שנתחיבו בהם, ועל ידי חוקי התקנות אי אפשר שתהיה למיסדי הבאנק שום הנאה חמרית.  ההשגחה על ההנהלה הנכונה של הועד המפקח, אשר חבריו הם אנשים נאמנים ונכבדים, בטוחה לקונגרס לכל הדורות. 

מתנגדינו, שאינם רוצים בעם היהודי ולפיכך גם בהצלת העם היהודי, שונאים כמובן מעֹמק לבם גם למוסד הזה, למוסד, שעל ידו נקוה למלא את דרישתו של עמנו.  את הדבר הזה ישים כל אחד על לבו, ועל פיו יתנהג איש ואיש על מקומו.  אל יחת לבנו, ורק אז נשכיל ונצליח!

 

לתוכן הענינים

לדף הראשי של פרויקט בן-יהודה