לוגו
קרן סדן
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

1

כבוד היושב-ראש, כבוד סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות, אלופי ומיודעי דב סדן, קהל נכבד.

בהתעוררות מיוחדת אני מביא הפעם את ברכתה של אגודת הסופרים למעמד זה של חלוקת מענקי-מחקר מפירותיה של קרן דב סדן.

זה חמישים ואחת שנה חתומה בינינו ברית רעות. ומאז ועד היום אני עוקב בכל לב ובשקידה אחרי יצירתו הספרותית הגדולה ורבת הענפים. ואף על פי שכבר כתבתי והרציתי עליו פעמים רבות, מרגיש אני שפרשת סדן לא נתמצתה על ידי כלל ועיקר. גילויה, פירושה וסיכומה עדיין הם בחינת תפקיד רב-ענין ורב-אחריות. כי בחלקות-ספרות שונות עדר, ובכולן יש לו חלק יצירי נכבד: בסיפור ובשירה, במסה ובמחקר, בבקורת ובפרשנות, בפובליציסטיקה ובעניני לשון, בפולקלור ובפתגמים, בעריכה ובתרגום, בעברית וביידיש. ואולם, לא על צד זה של סדן ברצוני לעמוד עכשיו, אלא על צד מיוחד, שרק סופרים מעטים זכו לכך. כוונתי לדב סדן המורה, הפדגוג, שהעמיד תלמידים אחרים. באופן שסדן זכה לתלמידי תלמידים. בארצנו ובכל העולם היהודי חיים מאות ואולי אלפי תלמידים, שמקצתם תורת הרב נתקיימה בידם ונהפכו למורים ולחוקרים, ומקצתם לא נתקיימה בידם והם עוסקים במקצועות שונים בחיי המעשה ונושאים עמהם את בושמי לקחו של רבם בדחילו ורחימו וקשורים עמו קשרי אגרות וזכרון. אָכן, על סדן המורה והמחנך לא הירבו לספר. דבר זה עדיין חבוי ביומניהם ובזכרונותיהם של לגיון התלמידים שהקים סדן. כל אחד מהם, ובתוכם בנותי השתים, מעלים בגאון את שם מוֹרם ר' דב סדן. כי זה האיש דב נטבעו בו מידות וסגולות של מחנך, של מורה דעת, של פותח לבבות, של רועה נאמן, של מצמיא ומרווה. הוא רב-יועץ לתלמידיו, המדריכם במסילת לימודיהם וחייהם במישרין ובעקיפין. לא תורה ודעת בלבד הוא חולק להם מאוצרו הטוב, אלא גם חכמת-חיים, דרכי הנהגה, סיוע לפתרון בעיותיהם ועידוד במבוכתם. הוא חבר להם. ורבה אמונתם בו ובכוחו.

והנה עכשיו זכה סדן למרכבה חדשה, שבה יוליך צעירים לשדה המחקר. גם מרכבה זו תוכה רצוף אהבה לאדם העוסק בתורה לכל רוחב משמעותו של מושג זה בימינו, ואהבה לנושאים הנחקרים על ידו. והנושאים ניתן להעמידם על שנים: דעת וידע. כלומר: עיסוק בחקר תולדות ישראל וחקר הלשון והספרות העברית והיידית והגשת פירותיו של חקר זה לקהל הנהנים, וכן התקנת ספרי-עזר חשובים ומדוייקים, שהם בחינת צבת ראשונה לכל חקר ושספרותנו אינה משופעת בהם, כגון אותן העבודות, שבגללן מקבלים הערב החוקרים הצעירים את מענקיהם. על דרך זו ייפתח פתח של סיוע לחוקרים הזקוקים לכך לטובת ספרותנו ולברכתה. וכלום יש שם נאה יותר לקרן-עזר כזאת משמו של דב סדן? הן הוא הגנן, המטפח כל חייו שתילי כשרון ומוציא מן הכוח אל הפועל יכולת-יצירה של בני-תשחורת. קרן זו ממחישה את דיוקנו הפדגוגי המובהק של הספר והיוצר דב סדן.

בשם אגודת הסופרים אני מברך את סדן, את קרן-סדן ואת יוזמיה. ברכה מיוחדת למקבלי המענקים, עמלי המדע. יהי רצון שילכו מחיל אל חיל ויפארו את ספרותנו בעבודתם המחקרית הענפה.


  1. נתפרסם ב“הפועל הצעיר” כ“ג בחשון תשי”ג (11.11.1952).  ↩