לוגו
כולנו פסולי חיתון
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

זו אינה התחכמות בעלמא. זו עובדה. כל “החוזרים בתשובה” למהדרין מן המהדרין, המסתפחים אל הישיבות השחורות שבשחורות, הם פסולי חיתון. זו עבדה. אלה ששטפו את מוחם ומחקו את זהותם והפכו אותם לבני-אדם שונים לגמרי משהיו ומשהתחנכו להיות – אלה לא נותנים להם את בנותיהם לנשים. חס וחלילה. הם משיאים את יצורי “החזרה בתשובה”, ממין זכר וממין נקבה, אך ורק אלה באלה. “החוזרים בתשובה” לא יבואו בקהל ה'. לא למטרות חיתון.

ואנחנו כולנו – כל אלה שלא “חזרו בתשובה”, כלומר, כל אלה שלא תוכנתו מחדש כיצורים מחוקי-עבר-מלידה – על אחת כמה וכמה. כולנו פסולים. פסולים לגמרי. מבטן, מלידה ומהריון. גם מי שנולד לאם יהודיה שנולדה לאם יהודיה, עד רות המואביה, דרך כל הדורות של פוגרומים לא עלינו. כולנו פסולים. אנחנו יכולים להתחתן בינינו לבין עצמנו, אבל לא איתם. אז מה הם מבלבלים לנו את המוח בסיפורי בדים, שנסכים יחד איתם, כביכול, למנוע את המצב, שכבר קיים למעשה, שבנינו ובנותינו יהיו פסולי חיתון בעתיד?

תארו לכם לרגע שכולנו “חוזרים בתשובה”. רחמנא ליצלן. נניח לרגע לשאלה הלא-חשובה מי ישרת אז בצה“ל ומי יגן על כולנו. שהרי יעשה זאת הקדוש ברוך הוא, שתמיד הגן עלנו, כידוע, גם בשואה. כפי שהוא עושה עכשיו במקום כל המשתמטים מצה”ל לאלפיהם ורבבותיהם בישיבות השחורות. למה לדאוג. נניח גם לשאלה מי יוציא לנו לחם מן האדמה ומי יפרנס את כולנו. שהרי אלוהים הזן ומפרנס לכל, הוא יזוננו והוא יפרנסנו. בלי שננקוף אצבע. ובלבד שנלמד גמרא בישיבה. הכל יהיה בסדר. מזון ומסתור מכל רע יהיו גם יהיו. פרט לדבר אחד. כולנו נהיה פסולי חיתון עם אלה ש“החזרו אותנו בתשובה”.

אז מי צריך אותם בכלל? מה לנו ולהם? מי פוסל כאן את מי ובאיזו זכות? הם כבר הצליחו לשגע אותנו, עוד לפני ש“חזרנו בתשובה”. הם כבר הצליחו לשטוף את מוחנו – ולהתחיל לתכנת אותנו מחדש ולהפוך אותנו ליצורים שלא רצינו להיות כמותם, שהורינו עלו לארץ כדי שנרחק מהם ומדרכיהם. ראו מה קרה לנו.

הם מסתננים לתוכנו בדברי חלקלקות, כמיעוט המבקש סובלנות והבנה ומעורר נוסטלגיה בשם הסבא והסבתא וניגוניהם הגלותיים. והנה הם משתררים עלינו, לא כמיעוט נסבל, אלא כמיעוט שתלטן ובעל זכויות יתר, המגביל את זכויותינו שלנו ושולל מאתנו את הגדרתנו העצמית הלאומית, המתיחס לעברנו ולעתידנו בבוז, לבניין הארץ, ולהגנה עליה, להחייאת לשוננו ותרבותה – ופוסל את זהותנו הלאומית היהודית. מה לנו ולהם? מי צריך את תעודות הכשרות שלהם? הם ילמדו אותנו מי אנחנו ומה אנחנו רוצים להיות?

הם כבר הצליחו להשכיח מאתנו את אמיתות היסוד הפשוטות ביותר. צריך להזכיר להם ולנו, שוב ושוב, וגם היום, בוויכוח שיתנהל בכנסת בנושא “מיהו יהודי”, כי התנועה הציונית באה לחולל מהפכה בעם היהודי, זה שכבר יצא מהגטו קודם לכן, על גלי ההשכלה והאמנסיפציה, ונטש את מצוות ההלכה והתבולל ברוב הגדול בקרב הגויים וכבר הוקא מתוכם בגלי אנטישמיות ורדיפות ושואה, והכל בשבעים גלויותיו.

התנועה הציונית באה להחזיר את העם היהודי כולו, כפי שהוא, למולדתו ההיסטורית בארץ ישראל, כדי להקים בה את מדינתו ולהיות בסופו של דבר עם ככל העמים, החי בשפתו ומעצב את תרבותו העצמית, החומרית והרוחנית. התנועה הציונית באה להעניק מקלט בטוח לכל יהודי, שנרדף כיהודי או רוצה להיות יהודי, ואיננו בן דת אחרת. וזוהי ההגדרה הציונית ל“מיהו יהודי”. ההלכה לא שמרה על קיומו של העם היהודי; הוא נטש אותה בדורות האחרונים. הציונות היא שבאה לעשות ולהציל ולהגן ולקיים את העם היהודי, לאחר שנטש ברובו את מצוות ההלכה ואין הוא רוצה לחזור אל בין חומותיה הכובלות והמגבילות.

והנה באים החרדים הללו, שלא היו להם חלק ונחלה בכל המפעל ההיסטורי הזה, והם נועלים את שערי ארץ ישראל בפני אלה שהתנועה הציונית באה לפתוח להם שערים ולא לנעול. החרדים, שכבר מזמן בלעו לתוכם את הדתיים של המפד"ל ולא נודע כי באו אל קרבם, מנהלים נגדנו מלחמת אחים – מלחמת עצבים, מלחמת התשה וכרסום וסחף ושטיפת מוח ומחיקת זהותנו הלאומית וכבודנו כעם בארצו ובמדינתו.

הם מאיימים לשלול מאתנו את כל אלה בכוח ההלכה והפירוש הרבני החרדי שלה והשלטון הבלעדי על הגדרתנו היהודית הלאומית, שאנחנו, באיוולתנו ולאסוננו, הענקנו להם. בכוחה הם תובעים להיות הפוסקים היחידים מיהו יהודי ומיהו פסול חיתון ומהו העם היהודי ומי רשאי להירשם כיהודי ולהתחתן בארץ הזאת או לא להתחתן. בכוחה הם שוללים מאיתנו כמה מחירויות היסוד שלנו כבני העם היהודי.

הגיע הזמן שניפרד מעליהם. שיתנו לנו לחיות בארץ הזאת, שאין להם חלק ונחלה בהקמתה ובבניינה. שיהיו הם יהודים כשרים למהדרין, לפי ההלכה שהם יפרשו ושהם יפסקו בה, כמקובל בכל קהילות הגלות. שימשיכו לפסול אותנו לחיתון כאוות נפשם, ואנחנו נתחתן בינינו בנישואים אזרחיים, לפי אחת מזכויות היסוד המוענקות לכל אדם מלידה.

צריך לקבוע בחוק, שכל מי שהרבנות לא רוצה להשיא אותו, זכותו להינשא בארץ בנישואים אזרחיים. ומי שלא מכיר ביהודי אתיופיה או בעולי רוסיה, או ביהודים מהזרם הרפורמי בארצות-הברית, העולים לארץ על מנת לחיות בה כיהודים, כמוני וכמוך וכמו כולנו, מי שלא מכיר בכל אלה כיהודים לכל דבר, שלא יכיר. זו צריכה להיות הבעיה שלו. לא שלנו. שישאר לו לבד בינו לבין עצמו, בלעדינו. “ההגדרה הציונית” של “מי הוא יהודי” היא שצריכה לקבוע את הלאום בחוק מרשם התושבים ולהירשם גם בתעודת-הזהות, שהיא תעודת-הזהות הלאומית שלנו. לא רק האזרחית.

זה צריך להיות וזה יהיה. הולך וקרב היום שמלחמת האחים שהחרדים מנהלים נגדנו, כנ"ל, תחדל להיות חד-צדדית. לא באנו להקים את מדינת היהודים החופשית והעצמאית בארץ ישראל, כדי להיות אזרחים ממדרגה שניה בגטו יהודי גלותי נוסף.

7.1.87