לוגו
ליומן הקולנוע העברי
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

מברך אני את חברת “כרמל” להתחלה הנאה, שהיא מתחילה להתקין בפעם הראשונה פילם עברי המדבר עברית. עד היום הראיתם בארצות הגולה את ארץ-ישראל, מעכשיו תשמיעו לגולה גם את שפת ישראל.

ארץ-ישראל ושפת ישראל משולבות זו בזו ורוח אלהים מרחפת על שתיהן. ארץ-ישראל בלי שפת ישראל פגומה במהותה ובתכנה, כשם שהגולה, אם גם שפת ישראל תהא שלטת בתפוצותיה, תשאר תמיד גולה ולא ארץ-ישראל.

ודווקא בימים אלה חשיבות מיוחדת תהא נודעת למפעלכם, שאתם מראים בו את הארץ ואת עבודת בנינה – הידים ידי יעקב – ומשמיעים גם את שפת ישראל – הקול קול יעקב. ויהא בזה משום עידוד לכל בני הגולה, שיראו וישמעו שהישוב לא זז מעמדתו והוא עומד איתן באמונתו ובתקוותו לסוף הנצחון והגאולה השלמה. לא פסקה העבודה ולא נדם קולנו. בני הישוב כשהם לעצמם אין להם לנהל מלחמה בעד קיומם, כי הוא איתן ובנוי על יסודות מוצקים. על מה עלינו להלחם ולעמוד בפרץ? – על בני הגולה, שהארץ תהא פתוחה להם ושגם הם יוכלו לבוא ברבבותיהם לארץ ולהשתתף בבנינה. הישוב רואה את עצמו לא כעם ישראל כולו, כי אם כחלוץ האומה. אנחנו מפנים דרך לבני הגולה ומחכים לבואם. ואז יראו וישמעו, לא ע"י פילם, כי אם בעיניהם ובאזניהם ממש את אשר פעלנו כאן.

תרצ"ז