לוגו
על גבי תקליט
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

באמצעות התקליט, מכשיר הטכניקה המודרנית, הריני שולח מירושלים, עיר הבירה הנצחית שלנו, את ברכתי וקריאתי לאחי בכל תפוצות הגולה.

ימים קשים, שלא היו כדוגמתם בתולדות סבלנו הממושך בימי גלותנו המרים, באו עלינו בשנים האחרונות; קשים בשביל היהדות ברוב ארצות העולם, וקשים בשביל הישוב העברי בארצנו. אבל היסורים שאנו סובלים היום, אינם, חלילה, יסורי גסיסה של האומה, כי אם להיפך: חבלי משיח הם, שצפינו להם במשך דורות ושעליהם נאמר: חביבים עלינו יסורים אלה. יסורי בנין הם, יסורי יצירה, יסורים הכרוכים בתקוות גדולות. הסבל והיסורים, שעמנו הנענה נתון בהם, הם שהביאו רבים וכן שלמים מן היהדות העולמית לידי הבנה, שאין מנוחה ואין תקווה בנכר – עד שהאומה תשוב למקור מחצבתה, לארץ אבות. והיסורים של הישוב בארצנו עוררו מקורות חדשים של עוז ואון בחזית מלחמתנו לחופש ולחרות, של מעשי גבורה והגנה בחירוף נפש על כל הישובים, הכפרים והערים ביהודה, השומרון והגליל, עוררו בנו את ההכרה של התפקיד ההיסטורי הגדול המוטל עלינו: להיות המעפילים הראשונים לגאולה, לכיבוש ולבנין ארצנו בשביל עתיד העם.

ואתם כולכם בתפוצות הגולה, וביחוד הנוער העברי, חלילה לכם להתיאש, חלילה לכם ליפול ברוחכם. אזרו עוז ותקוה, למדו מבני הישוב וסייעו לו להגביר את מקורות כוחו וגבורתו!

והדבר הראשון, העקרי והמכריע במלחמתנו כאן, הוא – גאולת הקרקע של ארץ-ישראל, בשלימותה ובגבולותיה ההיסטוריים. לפני כבוש הקרקע צריכה לבוא גאולתה מידי זרים, כדי להבטיח לעם העברי את הבסיס לקיומו העצמאי. קרקע – זהו יסוד היסודות של תקומתנו, של תחית העם והמולדת. והמנוף העיקרי של גאולת הקרקע הוא המוסד הלאומי העממי הגדול, שנוצר בפרוטות של מיליוני יהודים בכל ארצות תבל – הקרן הקימת לישראל. אמנם היום יש כבר ברשותה רכוש של 420.000 דונם אדמה, אולם עלינו לדעת, שאין זו אלא התחלת הגאולה, ועוד גדול ורב התפקיד המוטל עלינו. ואם כל יהודי ויהודי באשר הוא שם ימלא את חובתו לעם ולארץ, נזכה לראות בגאולה השלימה של ארצנו – במאמציה ובפעולותיה של הקרן הקימת לישראל. אל יאוש! הגבירו אמונה ותקוה, עבודה ומרץ – ותזכו לראות בזמן הקרוב ביותר בתקומתו המלאה של העם במולדתו ההיסטורית!

ירושלים, ו' חשון תרצ"ט