לוגו
על א. גרנובסקי
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

(הקדמה לקובץ)

קובץ זה המכיל מאמרים על עניני קרקע מפרי עטו של הד"ר א. גרנובסקי, מוציאה הקרן הקימת לכבודו של המחבר, ליום מלאות לו חמשים שנה וכן למלאות עשרים שנה לעבודתו למען הקרן הקימת.

הד“ר גרנובסקי התחיל את עבודתו עוד בימים כשהלשכה הראשית נמצאה בהאג ועמד בראשה נחמיה דה-לימה. והוא שהיה המורה הראשון של גרנובסקי בפרובלימות הסוציולוגיות בכלל, הקרקעיות בפרט, והשפיע הרבה על השקפותיו של המחבר. גם כיום, כשכיוון עבודתה של הקרן הקימת הולך בדרכים אחרות, נשאר הד”ר גרנובסקי נאמן בהרבה לדעותיו של מורהו הראשון.

את נאמנותו לציונות ואת הקשר הנפשי אל תקוותינו הלאומיות ינק מבית אביו, שהיה אחד הפעילים בחוג המפורסם של חובבי-ציון באודיסה וגם שימש זמן ידוע חבר “הועד האודיסאי”. את קשריו אלה אל הרעיון הציוני השלים בהסתדרות הסטודנטים הציוניים “החבר”, שהיתה פעילה למדי בשנים אלה גם ברוסיה וגם בשאר ארצות אירופה, שלמדו בהן סטודנטים יהודים מיוצאי רוסיה. את ידיעותיו הראשונות בלשון ובספרות העברית קיבל מאת המשורר ביאליק ז"ל. את יחסו אל ערכי היהדות השלים במידה ידועה בהשפעת חותנו הרב חיים טשרנוביץ (“רב צעיר”).

מזוין בכל הרכוש הנפשי הזה ניתן לו לעלות מהר בשלבי עבודתו: מפקיד בלשכה הראשית של הקרן הקימת בהאג, עד מנהל המחלקה הכספית בלשכה הראשית שבירושלים ועד בחירתו לאחד החברים בדירקטוריון של הקרן הקימת.

ידיעותיו, העיוניות והמעשיות, בכל הפרובלימות הקרקעיות נתנו לו את האפשרות לפרסם בשנים האחרונות שורה שלימה של ספרים, מוקדשים לבירור השאלות הללו, שעוררו רושם וקבלו את הערכתם של מומחים ובעלי מקצוע, ושתורגמו גם לכמה שפות לועזיות. ביחוד בשביל הספרות העברית, העניה בספרים מקצועיים מסוג זה, מהווים ספריו של הד"ר גרנובסקי נכס חשוב.

כעת, כשהוא עומד בשנות החמשים, מלא מרץ וכוח עבודה ורעננות, הריני מוסר לו את ברכת הדירקטוריון של הקרן הקימת: יזכה להאריך ימים בעבודתו ולראות בהגשמתן המלאה של תקוותיו-תקוותינו לגאולת הקרקע ולבנין הארץ.

ירושלים, י“ח בסיון ת”ש