לוגו
זכותנו והתנ"ך
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

(הקדמה לקובץ “התנ”ך מדבר")

בימים אלה עומדת הפרובלימה של עם ישראל וארץ-ישראל במרכז הדיון של היהודים בכל העולם, ובמידה ידועה גם של עמים אחרים. אכן הגיעו ימים טראגיים לכל האנושות כולה: גבר הרציונליזם הקר, והאינטרסים האגואיסטיים, של הפרט והכלל, שולטים בעולם. הכל נפתר בכוח הברוטאלי של תותחים ופצצות ואוירונים מביאים הרס וכן במזימות פוליטיות מכל המינים. כל החוזים הבינלאומיים וההבטחות החגיגיות ביותר מצד עמים תרבותיים נהפכים ל“פיסת נייר” גרידא. הצביעות הצבורית מצאה דרכים להוציא את כל הכתוב בחוזה מידי תכנו ולהשאיר רק את הקליפה החיצונית בלבד. זה חצי יובל שנים שהעולם התרבותי הכריז מלחמה במלחמה – ובמשך הזמן הזה נהפך העולם כולו לשדה קרב של מלחמות בלתי פוסקות. בימים אלה, כשכל מי שעדיין מהבהב בלבו זיק של רגש אנושי מתחלחל מרוב צער ותמהון, ויאוש נורא תוקף אותו למראה כל מה שמתרחש בעולם לעיני השמש – דוקא בימים אלה טוב לשוב אל העולם האי-רציונלי ולהתבונן בספר הספרים, באותו הספר הנצחי שהפך את העולם של עובדי אלילים לעולם של תרבות ומשפט, שהפך עמים של אגואיזם פראי לעמים של מוסר והומאניטריות.

שולחים אנחנו את החוברת הקטנה הזאת אל הקוראים בכל העולם התרבותי. הקרן הקימת לישראל בירושלים, שעליה הטיל העם היהודי את התפקיד של גאולת אדמת אבות בשביל הבנים, אספה בחוברת זו את הקטעים מן התנ“ך שמעידים עדות נאמנה על הקשר הנצחי של עם ישראל אל ארץ-ישראל. יקראו בני ישראל בכל מקום שהם את הפסוקים הנצחיים האלה וישאבו מהם כוח להגביר את אמונתם במילוי ההבטחות הנצחיות. ויקראו את הפסוקים האלה כל אומות העולם, ששרשי תרבותם נעוצים בתנ”ך והם יונקים ממנו את לשד גידולם, ובראש ובראשונה העמים של הקיסרות הבריטית – למען ילמדו וידעו, מהו החוב המוסרי שעליהם למלא כלפי האומה הישראלית!

ירושלים, ה’ת"ש