לוגו
נֹחַ שפּירא
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

נסתלק נוֹח שפּירא, אחד הראשוֹנים בּארץ לפעוּלוֹת ארגוּן פּוֹעלים לשעבר מזכּיר הסתדרוּת הפּוֹעלים שהיתה קיימת בּארץ לפני בּוֹא “העליה השניה”. בּן ששים וּשמוֹנה.

המנוֹח עלה לארץ מקישינוֹב לפני ארבּעים ואחת שנה ועבד כּפוֹעל בּרחוֹבוֹת בּתקוּפת יסוּד המוֹשבה. שם יִסד יחד עם אחדים מחבריו את אגוּדת הפּוֹעלים. היה מחבּר שירי-עבוֹדה. קצת משיריו נדפּסוּ בּ“לוּחוֹת” של א. מ. לוּנץ בּחתימת “בּר-נש”. מיחסים לוֹ גם את הזמר “יה חַי לי לי עמלי לי”, שנתקבּל כּשיר עממי בּארץ, והוּשר עשׂרוֹת בּשנים, אף נתגלגל לחוּץ-לארץ, לכל חוּגי הציוֹנוּת העוֹבדת.

כּשבּיקר הנדיב אֶדמוֹנד רוֹטשילד לפני שלוֹשים ושמוֹנה שנים בּארץ, התיצב המנוֹח לפניו יחד עם עוֹד שנַים מנבחרי הפּוֹעלים בּדבר סידוּר הפּוֹעלים הותיקים על הקרקע. בּתוֹצאוֹת השתדלוּת זוֹ נוֹסדה אחרי כּן מתוּלה. אחר כּך נשלח שפּירא מטעם פּוֹעלי היקב לפּריס לנהל משׂא-וּמתן לסידוּרם. בּגלל שליחוּת זוֹ הוּרחק מהעבוֹדה.

בּשנים האחרוֹנוֹת התפּרנס מעבוֹדוֹת משׂרד וחנוָנוּת זעירה. הועד הפּוֹעל של הסתדרוּת העוֹבדים שׂם לב למצבוֹ ורכש ממנוּ תעוּדוֹת שוֹנוֹת לתוֹלדוֹת תנוּעת הפּוֹעלים בּארץ שנשתמרוּ בּידוֹ. אשתקד הזמין אוֹתוֹ הנוֹער העוֹבד בּתל-אביב לספּר מזכרוֹנוֹתיו בּימים הראשוֹנים לתנוּעת פּוֹעלים בּארץ-ישׂראל. הדבר גרם לוֹ קוֹרת-רוּח מיוּחדת. בּוֹדד וּמרוּחק מהציבּוּר חי את שנוֹתיו האחרוֹנוֹת.

טבת תרצ"א.