לוגו
ברית-עובדים בין-לאומית בא"י
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

(הצעה לוועידה הכללית של ההסתדרות)

א) ברית העובדים הבין-לאומית בא"י מאחדת את כל הסתדרויות הפועלים בארץ בלי הבדל דת ולאום, ומנהלת את כל הענינים המשותפים של מעמד הפועלים באר-ישראל.

ב) חוג פעולתה של הברית:

1) איגוד התאחדויות מקצועיות ובין-לאומיות המקיפות את כל הפועלים בלי הבדל דת ולאום.

2) הנהלת מלחמת מעמד הפועלים בארץ על הטבת תנאי חייהם ועבודתם ועל שחרורם.

3) פעולה לטובת חוקי הגנה על הפועלים והנוער העובד (בנוגע לשעות העבודה, משכורת מינימלית, ביטוח החיים, קבלת פועלים ופיטוריהם, פיצויים, פנסיה וכדומה).

4)עזרה לעלית עובדים מאורגנים מחו"ל.

5) הקמת מוסדות פועלים לעזרה הדדית (קופת-חולים, קרן שביתה, קרן מחוסרי העבודה וכדומה).

6) הוצאת ספרות ועתונות של פועלים.

ג) הלשונות הרשמיות של הברית הן עברית וערבית

ד) יסודי האיגוד של הברית:

1) בכל מקצוע שבו עובדים פועלים בני אומות שונות מתאגדים העובדים בהתאחדות מקצועית בין-לאומית.

2)פועלי כל אומה בתוך ההתאחדות המקצועית בין-הלאומית מצטרפים לסניף לאומי אבטונומי.

3)הסניפים הלאומיים של כל אומה ואומה מאוחדים בהסתדרות עובדים כללית לאומית, בעלת חירות וסמכות מקפת וזכות הנהלה עצמית בכל הענינים, בתנאי שלא תתנגד לחוקה ולתקנות של הברית ומוסדותיה המוסמכים.

4) בכל מקצוע שיש בו סניפים לאומיים אין חבר יכול להיות בהתאחדות הבין-לאומית אלא ע"י הסניף הלאומי שלו.

ה) המוסד העליון של הברית הוא מועצת העובדים הבין-לאומית. המורכבת מב"כ ההסתדרויות הכלליות והלאומיות) האוטונומיות של הברית על יסוד של בחירה יחסית. מועצה זו בוחרת מתוכה ועד פועל.

ירושלים, אדר תרפ"ד.

(קונטרס, קסו)