לוגו
הערות ל"שירים נוספים" [אסתר ראב / כל השירים]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

השיר “החורשה” הוא מסוף שנות ה-30 לערך.

השיר “יען נוצרתי לאהבה” הוא מראשית שנות ה-40.

השיר “אלכימיה” נכתב בסוף שנות ה-50 או ראשית ה-60. הנוסח המובא כאן הוא המילים והשורות שלא נמחקו, בטיוטה היחידה של השיר שנתגלתה בעזבונה של אסתר ראב, טיוטה קשה לפיענוח.

השיר “הווה” נמצא במחברת פרוזה משנת 1969 לערך, בין הסיפורים “שנים יפות” ו“משפחת סלומון”.

את השירים “בין הערביים” ו“אני רק גלגול” שלחה לי אסתר ראב בנובמבר 1979, בצירוף מכתב המבקשני להעתיק במכונת-כתיבה שירים אלה, ש“נכתבו זה עתה”, ולשלוח אותם לפרסום לאחר זמן. הם נשכחו ממני באחד מתיקי המכתבים. רק בעת סידור עזבונה מצאתי אותם יחד עם המכתב. דומני שיש להתייחס אליהם לא כאל שירים מן העזבון (המסומנים בעיגול קטן בתחתית כל שיר) אלא כאל שירים שהיו מתפרסמים על דעתה בעודה בחייה. השיר “בין הערביים” שייך על פי נושאו למחזור “מקהלת האשכבה”, ומקומו אולי אחרי השיר “יום הולדת”, עמ' 364. השיר “אני רק גלגול”, מקומו אולי אחרי “שירים עשנים”, עמ' 330.

השיר “השחרורים הוגים רכות” נמצא בעזבונה של אסתר ראב, חבוי בצרור מכתבים של ראובן שהם אליה. לפי מיקומו בין המכתבים נכתב השיר בשלהי 1971 או בראשית 1972, הוקדש לראובן שהם, אך לא נשלח אליו ולא פורסם. השיר שייך למחזור “כבר פגשתיך פעם”, אולי אחרי השיר “לאדם שושנת-שמש”, עמ' 253.

השיר “אני” נמצא בעמוד ראשון של בלוק מכתבים כחול, שזמנו כנראה קיץ 1977.

השיר “חוגה” הוא נוסח שונה של שיר ללא כותרת – “מנבכי-הזמן”, עמ' 296, שהובא במחזור “חי בי הבית”. שני הנוסחים הם מן העזבון.


אהוד בן עזר

תל-אביב, 1994