לוגו
הערות אחדות
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

 

הערות אחדות    🔗

הנני מוצא לנחוץ להעיר הערות נחוצות אחדות.

את הספר הזה חלקתי לשלשה חלקים: החלק הראשון “באש־עלומים” כולל רשימות, החלק השני “כשאוהבים”… – שירים – והחלק השלישי ה“ספור העתיק” – ציורים. מובן הדבר מאליו, שנתתי כאן לקוראי רק את אותם הרשימות, השירים והציורים שיש להם, לפי דעתי, ערך ספרותי כל שהוא.

רובם נדפסו כבר ב“השקפה”, ב“הצבי”, ב“האור”, ב“הצפירה”, ב“העולם”, ב“הצפה” וב“לוח אחיאסף”. אותם שלא נדפסו עדין סמנתים ב“תכן הענינים” עם ככב לצדם (ראה בסוף הספר). כן אני רושם בין חצאי לבנה רק את שמות העתונים שנדפסו בהם דברַי מחוץ לה“השקפה”, ל“הצבי” ול“האור”. שאריתם נדפסו בשלשת העתונים האלה.

אחדים מהרשימות, השירים והציורים באו בקצת שנויים ותקונים, לפי שמצאתים בקבץ הכתבים אשר תחת ידי. אבל בשום אופן לא נגעתי בהם עד כדי לשנות את צורתם וגונם העקריים. הנה מדוע נשאר על רוב הדברים אשר בספר הזה חותם ה“ילדות”, – כאשר אמר בצדק המבקר בריינין באחד ממכתביו אלי, – והנני מודה, כי אין אני מצטער על זה כל עיקר: אדרבה!

לצערי נפלו בספר הזה הרבה שגיאות, ואולם לא אני האשם בהן. את הספר הדפסתי בשעה היותר רועשה שבחיי, בשעה ששלשה משפטים חמורים רחפו על ראשי, ובהתרגשות עצבי לא הספקתי להשגיח כהוגן על התקונים. הקורא ידע להבחין בין שגיאה לשגיאה ולסלוח עד כמה שאפשר.

עם הספר הזה סוגר אני את אותה תקופת “ילדותי” שבה דברתי, ומכין אני לעתיד קרוב כתבים מסוג אחר לגמרי.

על המעטפה ימצאו הקוראים את פרטיהם.

והנני בשלום

בן־אב"י