לוגו
שלום!
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

 

I    🔗

עיני־חלום, עיני־מרחק עיניך היום:

הגידי, – על מה חלמת?

ועד אן דאית?

שפתי־הדם, שפתי־האש שפתיך היום:

הגידי, – את מי נשקת?

לב מי שרפת?

וחורון היגון כי יורד על מצחך:

על מי כעסת?

ודמעה כבדה כי תרטיב את לחיך:

על מי בכית?

 

II    🔗

לא, לא עלי חלמת,

לא, לא עדַי דאית

ואותי – לא נשקת.

לא, לא עלי בכית, –

אם גם רק עלי כעסת,

אם גם רק לבי שרפת.

 

III    🔗

עיני־יאוש, עיני־שגעון, עינַי היום:

הידעת, – שאותך אהבתי?

שממך נואשתי?

שפתי־הקרח, שפתי־הקבר שפתי היום:

התאמיני, – שדמי נשפכו?

שחיי נכזבו?

וחורון המות כי ילבין את מצחי:

העליך אכעס?

ודמעה חרדה כי תרעיד את לחיי:

האועיל אם אבכה?

שלום הוי! לנצח, יפתי…