לוגו
מכתב מלונדון
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

חבצלת תרמ"ט.


האדון אוליפאנט, התייר והסופר הגדול באנגלאנד, החובב ציון האמתי,איננו, – כי נלקח מארץ החיים. והנה לספר פרשת גדולתו וחכמתו לא פה המקום, וכבר דברתי עליו במ“ע Jew. Standart, וכל גדולי מכ”ע פה העתיקו דברי בשמי, אך מענין חבתו לעם ישראל וארצו, חבה אשר לא היתה תלויה בדבר, אגיד פה לפני קוראי “החבצלת”. לפני חמש ועשרים שנה עזב את אמונת הנוצרים, ובנה לו שיטה חדשה בדעת אלקים בארץ. ושיטתו זאת עוררה בו האהבה לעם ישראל וארצו. עדות על אהבתו המה אנשי המושבה ב“זכרון יעקב”, אשר בעת עמדו בין המצרים הושיע אותם בלחם ובבגדים, עד אשר באו לחסות תחת כנפי הנדיב הידוע.

והנה הרבה אנשים דמו כי ידו עם המסיתים, ולהראות כי שקר טפלו עליו, אביא פה מופת אחד – האדון אוליפנט היה הסוכן הראשון תחת לורד אלגין מלאך בריטניא במדינת יאפאן. מאנשי אירופא היו המה הראשונים אשר רגלם דרכה על אדמת הארץ הזאת, ושם נודע לאחד השרים הרואים פני המלך המיקאדא. אחר שנים רבות, שלח השר את שני בניו לונדונה לבית האדון אוליפנט. הצעירים האלה בבואם לונדונה ובראותם את דבר עושר הבריטים וגבורתם, דמו כי יד אמונת הנוצרים עשתה למו כל החיל הזה, ובכן חוו דעתם לפני האדון אוליפאנט להכניסם תחת צל אמונת הנוצרים. אוליפאנט שמע דבריהם, ולא ענם. אך שכר אחד השוטרים המרגלים חרש להראות לצעירים רחובות העיר הגדולה, המלאה חלאת מין האדם, מעונות הגנבים והשודדים. הצעירים בשובם הביתה מתוך הרחובות והשוקים האלה, ענו להאדון אוליפאנט: באמונתנו אמונת קונפוציוס לא יעשו אנשים רעות כאלה, כאשר יעשו אלה אשר גדלו באמונה השוררת בארץ הזאת וטוב לנו להשאר באמונתנו.

בעת פתחתי חנותי בחיפה, התנה עמי האדון אוליפנט כי תהיה סגורה ביום השבת. ויתר הדברים על אודות האיש הדגול הזה, על ספרי נכתבו, אשר יצא לאור בקרוב. ושלום לעפרו!