לוגו
חבלי גאולה - הקדמה
פרק:
מיקום ביצירה:
0%

– – – בירתו דקורת־קוצי־התיל, הנלבטת בצפרני השריון של המבקש לכבוש אותה לו, ולא יכבשנה. הגוף שלה מפרפר בחיפושים, בנישולים, בגידורים ובניפויים, ואילו רוחה – ממנו ומעלה.

הן היתה השלהבת תמיד פנימית, מעוטפת גלימות־צניעות אפורות ורק בכוח אש האמת שלה יצרה את העם־מעט הזה. כן יהיה גם להלן, למרות ההופעות המדכאות שמסביב.

כה עמוק היגיון, כה מדכא העלבון על חוסר האפשרות לפעול, כה בוער במסתרים הזעם – אם לא ניתן ביטוי למאוויי־ההצלה, שהם אמיתיים וחזקים ורבי־כוח להפוך עולמות, והורעלנו.