לוגו
בני חורין הננו
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

הכרז נכריז הלילה על מה שהחזרנו לנו, על זכות קומת האדם הזקופה, על הזכות לחיות וליצור כרוחנו ברשות עצמנו.


זוהי מדינת־היהודים, מסגרת אחוה וחירות לנו כיהודים; בתוכה לקיים את פרצופו הטבעי־הלאומי, בתוכה לטפח את ערכי האנושיות, הזעירים והגדולים; בתוכה לטוות את חוט החיים והאופי שנתגלו בשלשלת־הדורות, למקדמוני אבותינו עד תפארת בנינו כיום.


העולם לא נתן לנו להכריז על עצמאותנו בנסיבות שלום ונדיבות עם שכנים קרובים ועם כל הטוב באדם, שהוא בן־ברית פוטנציאלי לנו. העולם האכזרי מכריח אותנו לעשות את הצעדים הראשוניים להקמת המסגרת החיצונית של העצמאות – בתוך תימרות־עשן־מלחמה. העולם לא נאות לפתח מעלינו את הכבלים שהוא שם עלינו; הוא מאלץ אותנו לנתקם מתוך עוית קרבנות יקרים.


על ראשם של משעבדים, אנשי תככים ומרמה, מוכרי עמים בנעליים, – יחול דמנו ודמם של אלה, שהננו מוכנים לטרוף בשוא־גלי־המלחמה. הכה נכה באויב, אך גם אם תשכּר חרבנו מדם, לא אנו חיללנו את קדושת שלום־האמת. שלום של חופש, של כבוד־אדם יקר לנו. לא אנו הרימונו עליו יד.

איננו פוחדים מהכריז על עצמאות היהודית. היא שלנו. בלבנו היא. בחיים ובבנין, שכבר הקימונו. בעוז־החלטתנו לחיות כבני־חורין.


הם לא יוכלו לגזול מאתנו את הנפש, כל עוד הננו בחיים. לא נתן למישהו לשעבדנו מחדש. נצמדנו אל מולדת, אל נכסינו הלאומיים בחומר וברוח. שוב לא יפרידונו מעל אלה. לא נרכין עוד את ראשנו בפני שודדי־עמים. חפשים נחיה בשלום עם כל עמי־העולם, וחפשים נשיב גמול לכל מתנקש ומתנכל.

זו משמעותה של הכרזת מדינת־היהודים ביום הזה.


ה' אייר, תש"ח