לוגו
אֶנְקַת עוֹלָמִים.
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

נשמת הישוב היהודי בארץ־ישראל יוצאת בזעקה גדולה ומרה ונואקת כלפי כל העולם:

פוגרום כל הפוגרומים שעשו ושׁעושים בנוּ נכבדי עם־ערב ומתעיו הוא “הדין וחשׁבון על הפרעות ביפו”. כתב־פלסתר פשוט הוא עלינו ועל כל קדשינו העתיקים, כתב־שטנה העושה אותנו לרוצחי־נפש ושופכי־דם־נקי ולפורעי־מוסר ולשמצה בקמינו. עינינו עוששות למקרא מגלת־זוהמה זו שנכתבה בעיר הקדשׁ והצדק הנצחי והמחללת את קברי קרבנותינו הקדושׁים, שנפלו חללים תחת יד שׂכירי־מות, השופכים את דמנו בעד בצע־כסף.

ובמסכת־קלון זו חתום שמו שׁל נציבנו היהודי הראשון־בגאולתנו, האדון הרברט סמואל.

תכתב זאת בדמנו לדורות עולמים!