לוגו
הִתְנַצְלוּת.
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

הרצנזנט של “דאר היום” מבקש סליחה על שלא התענין בנשף־ברדיצ’בסקי. הוא היה עסוק. הוא נאם נאום על נשף־החברים של האגודה המוסיקלית. הוא נאם שם נאום־ההרמוניה: הפסנתר, שנגנו שם עליו היה צרוד ולא־נמתח ולפסנתר צוֹרֵם זה דרוש היה גם נאום דומה לו. כך, בשביל הרמוניה. ובשביל הרמוניה כתב אחר כך גם רצנזיה מתאימה לזה. לפיכך לא היה הרצנזנט העברי של העתון העברי על נשף־זכרונו של הסופר העברי. לפיכך.