לוגו
אַקִף יַא צֻׄבַי אַלְבַר
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

חתימה: אלשבזי


אַקִף יַא צֻׄבַי אַלְבַר / וְאִסְמַע קְרִיחַתִי

נֻסַבִּח לִמַן דַבַּר / לְגִׄסְמִי וְחַיְוַתִי

וְהוּ אלדַּאיִם אלְאַכְּבַר / מֻרַאדִי וְנִיַּתִי

וְרוּח אלְמְלַאיִכַּה

בְאִסְמֹהּ סַאלִכַּה

וַאלְאַפְלַאךּ מֻדְרִכַּה

לִמַעְשׁוּקְהַא תַסְתַר / כְּוַאכִּב תְוַאבַתִי

וּמִן בַחְרַהַא אלְגַׄוְהַר / עֲגִׄיב אלְמֻכִׄצַּתִי:


לְאַרְבַּע יְסוֹדוֹת שָׁם / לְמַטָּה מְקַבְּלִים

נְפָשׁוֹת בְּגּוּף כִּסָּם / קְשׁוּרִים בְּגַלְגְּלִּים

וּמוֹדִים שְׁהוּא עוֹשָׂם / וְלִשְׁמוֹ מְהַלְּלִים

וְסוֹד זֶה בְּזֶה קָשַׁר / בְּאוֹתוֹת וּמוֹפְתִים

וּבַת קוֹל מְעוֹרֶרֶת

לְגּוּפוֹת מְיַשֶּׁרֶת

וְנֶפֶשׁ מְדַבֶּרֶת

בְּסוֹד עַרְפְּלֵי טֹהַר / תְּבוֹסֵס מְנוּחֲתִי

וְחַמָּה וְאוֹר סַהַר / תְּסוֹבֵב תְּנוּעֲתִי:


שְׁרַד חוּרִי אלְגֻזְלַאן / מִן אלְקֻדְס וַאכְׄתַפִי

תְרַךּ מַוְקִפֹה עַטְלַאן / וְאַמְסַיְת כַׄאיִפִי

וְקַלְבִי בְקַא גַפְלַאן / בֻלִי פִי אלסַּוַאלִפִי

וּוַלַּא בִאַרְץ̇ אַגְתַר / וְאַוְחַשׁ בְנִיַּתִי

לְכִּן חִין אַתְוַאסִי

גְׄפַא אלְכִׄל אַתְנַאסִי

אִלַא קַד חַצַׄר כַּאסִי

פִחַאל אלַּדִׄי יַסְכַּר / פִיַנְסַא אלְמֻהִמַּתי

וִיַסְלַא וְלַא יַצְׄגַׄר / וְכֻּלּ שַׁי פַאיִתִי:


בְּהַדְרַת חֲתָנִים חֵן / וְשִׂמְחָה וְצַהֲלָה

וְכָל זֶה בְסוֹד בִּטְחוֹן / גְּבֶרֶת מְנַהֲלָה

וְקוֹל שִׁיר יְהֶא פִּתְחוֹן / לְנֶפֶשׁ מְמַלְּלָה

כְּעַלְמָה חֲשׁוּק גֶּבֶר / בְּחִבּוּר תְּשֹוּקְתִי

וּמַה טּוֹב וּמַה נָּעִים

חֲכָמִים מְיֻדָּעִים

וְכוֹסוֹת מְמֻצָּעִים

וְחָכְמַת בְּנֵי חֶבֶר / וְרָאשֵׁי יְשִׁיבְתִי

וְכַלָּה יְפַת תֹּאַר / רְצוֹנִי וְטוֹבְתִי:


זַהַא אלְעַוְהַגִׄי אלְאַבְלַג / כְּמַא אלשַּׁמְס וַאלְקַמַר

וְרִיק תִׄגְרַהוּ יֻמְזַגׄ / מִן אלדַּוְח יֻכְׄתַמַר

וְאַעְיַאנַהוּ תֻסְרַגׄ / כְּמַא אלְפַנְד אַלִי סַמַר

וְגִׄעְדֹהּ יְפוּח עַנְבַר / וִיַזְהִי לִחַצְׄרַתִי

וַהוּ אלְיוּסִפִי דַׄאתֹהּ

אַטַאלַת סַעַאדַתֹהּ

מֻכַמַּל בִאַשְׁיַאתֹהּ

יִשַׁאבִהּ גֻצַיְן אַכְׄצַׄר / בִבֻסְתַאן גַנַּתִי

וְחִין אלְוֻרוּד אַזְהַר / תֻנִיר אלְכֻׄצַׄארְתִי:


יְפַת חֵן מְקַשֶּׁרֶת / לְמַלְאָךְ וְגַלְגְּלִּי

וְתָצִיץ בְּאַשְּמֹרֶת / וְתָאִיר סְגַלְגְּלִּי

וְאֹהֶל מְחַזֶּרֶת / תְּזַמֵּן לְמוֹשְׁלִי

וְדוֹדִי בְּיוֹם עָבַר / וְחָמַק נְסִיעֲתִי

וְחָלַק לְמֵי יַרְדֵּן

וְגֵרַשׁ לְאִישׁ מָדוֹן

בְּקֶשֶׁת וְגַם כִּידוֹן

גְּאוֹן אוֹיְבִי שִֹבַּר / בְּיוֹם בּוֹא יְשׁוּעֲתִי

וְדִגְלֵי בְּנֵי עֵבֶר / בְּרֵאשִׁית קְהִלְּתִי:


וִתַם אלנִּצַׄאם קַצְדִי / וְחַיַּא לִמַן חַצַׄר

פִי לַיְלַת אלסַּעְדִי / עַלַא אלְכַּאס וַאלְכַׄצַׄר

וְתִלְךּ אלְעַרוּס עִנְדִי / סְגִׄי אלְעַיְן וַאלנַּצַׄר

וּמַן קַצְדַהוּ יַסְתַר / סִמִע נַצְׄם לַחְנְתִי

חַיַאת אלצֻּׄיוּף וַאגִׄב

גִׄהַאת נוּנִי אלְחַאגִׄב

וְקַלְבִי סִלִי רַאגִב

אַנַא אלְוַאפִד אלְאַצְגַר / מַא בַיְן סַאדַתִי

וְלַא קַד רִגִבְת אַסְכַּר / וְלִלַּהּ תַוְבַתִי: