לוגו
הנעזב
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

זמן רב עבר מיום היפּרדם זה מזה, ועדיין לא פג מעמו הרושם של נעזב. כל אימת שאני פוגש אותו ברחוב, הוא נראה לי כמהרהר בה ורק בה, ואם הוא נמצא בחברת נערה, הריהו נדמה כמפגין: הביטו וראו – כבר יש לי אחרת!

והנה נזדמן לי לראות פעם כיצד נפגש במקרה עם הראשונה, זו ששברה את לבו. נערה עדינה היא וטוֹבת־לב, והריהי מתעכבת ושואלת לשלומו ולמעשיו. ברגע זה התקרב אוטו ביעף, והיא נזדרזה ומשכה בשרוולו, כדי להרחיקו ממקום הסכנה. אללי! בתנועה אמהית זו הרגתהו עתה עד תום – –