לוגו
אילוזיות
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

פעמים סופר כותב על דברים זרים – לשם האילוּזיה, שהנה הוא בקי בהם, כביכול. הוא מתכוון לכבוש את הדברים אגב כתיבה עליהם…

ללמוד את קנט ולרדת לסוף דעתו, הרי זה ענין קשה במקצת, אבל נקל מאוד להזכירו כלאחר־יד ולהבליעו בנעימה עם איזו הזדמנות. על ידי כך נולדת האילוזיה: הנה אני יודע את קנט. וכן אפשר לכתוב גם על החיים באפריקה, בלי להיות שם כלל. וכן אפשר לתאר גם את הנוראות בשדה־קטל, בלי הריח מלחמה. וכן אפשר לצייר גם מהפכה, בלי להיות במקום המעשה ובשעתו כל עיקר. אומנות היא זו, ולכשתרצו, גם אמנות, ויותר מהכוונה לתעתע את האחרים מניעה כאן ה“חולשה” לרמות קצת את עצמו. ברם, הקורא המנוסה יבחין תמיד בין אילוזיה ובין ממש.