לוגו
חסל!
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

מאוד אפשר כי צדקו אנשי המדע הללו, שבדקו ומצאו בספירה הסכסוּאַלית את עילת העילות לכל “מיחוש”, את ההתרה המרכזית לכל סבך נפשי; שרואים בה בזו את המניע הראשי לכל. כך אולי היה הדבר באמת כל זמן שענין ענוג זה שרוי היה בצל, במחשך, באין רואים; ברם עכשיו, משנחשף לאור המדע – תש כוחו. ענין ענוג זה אינו סובל הסתכלות יתירה… היצר המיני נפגם בהחלט וכל חריפותו פגה, פגה, מכיון שעבר דרך מעבדות ונבדק ונתמשמש בידי פּרופסור זקן פלוני לכל פרטי־פרטיו, וממילא שאינו עוד גורם חשוב כל כך, ומכל שכן שאינו עוד המניע הראשי. עכשיו פקע כוחו. חסל