לוגו
ממקור אחר
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

אכסטזה של נשים ביחס למשורר ידוע טעונה בדיקה. ברוב המקרים יונקת זו ממקור אחר לגמרי. ברוב המקרים הגורם פה השר, ולא השירים. שירים אלה עצמם, אילו יצאו מפיו או מעטו של אחר, לא היו עושים עליהן שום רושם.

והתלהבות זו דרכה להימסר גם לשכבות אחרות. היא מהפּנטת קרובים ורחוקים. אין כל ספק שלהרבה משוררים יצאו מוניטין בעולם אך הודות ל“פרוצס” זה בלבד. ורק דיסטנצה כבירה, במקום ובזמן, נחוצה לאיש כדי שיהא מושך בכתפיו: מה ראו על ככה?!

התאהבות חשאית כאן, התאהבות מקרוב או מרחוק, ביודעים או בלא יודעים, והתאהבותן של הנשים הללו, העשירות ברוּח והעניות בגשם, הריהי כקיטור הזה, שבאין לו המוצא הטבעי, הוא סוחב רכבות ארוכות, עולמות שלמים.