לוגו
אנו והם
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

אנו הננו פילוסופים, משוררים, חולמים, והם – אנשים מן השוק, אנשי מעשה, אנשי מלחמת הקיום. הם אינם יכולים מה שאנו יכולים, אבל גם אנו איננו יכולים מה שהם יכולים.

ברם, לפעמים אנו נבעתים לרעיון, שגם ברשותנו אין הם נופלים ממנו, שגם פילוסופים ומשוררים היו הם יכולים להיות, אילו רק חפצו להמיר את הפעולה בבטלה. דבר זה יארע לנו, כשאנו שומעים את החנוני או החנונית פולטים איזו מימרה פילוסופית תוך כדי שקילה במאזנים; מימרה פילוסופית על המות, למשל. אנו שומעים ומתפּעמים: איזו הסתכלות דקה, כמה מחשבה ורגש! אז יפול רוחנו לרעיון: אנו אין אנו יכולים מה שהם יכולים, אבל הם, אילו רק חפצו, היו יכולים מה שאנו יכולים, ואולי עוד יותר ממנו.