לוגו
שבת: סיפור השבת
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תשרי2.jpg

'שבת'. רישום מאת מארק שאגאל, 1946


האגדה מספרת

בכל יום ויום מששת ימי בראשית, ימי בריאת העולם, נבראו שלוש בריאות:

ביום הראשון – שמים וארץ אור;

ביום השני – גן־עדן גיהנום ומלאכים;

ביום השלישי – אילנות־סרק, אילנות־פרי ודשאים;

ביום הרביעי – השמש, הירח והכוכבים;

ביום החמישי – עופות, דגים ושרצים;

ביום השישי – אדם וחוה, בהמות וחיות השדה;


וביום השביעי כשנכנסה שבת ראשונה לעולם,

נתכנסו יחדיו

הימים, הנהרות והמעיינות,

ההרים, הגבעות והגאיות,

היערות, החורשות והמדבריות,

השמש, הירח וכל המזלות,

העשבים, השיחים והאילנות,

הדגים, הזוחלים, היונקים והעופות,

אדם וחוה —

והיו כולם רוקדים שמחים ושרים הללויה

טובלים במעיין של שמחה

ואומרים כולם יחדיו דברי שבח וברכה

לשבת העולם הראשונה, שבת המנוחה,

כזו, ילדים, היתה שבת הבריאה השבת הראשונה

ומאז ועד היום, ומאז ועד עולם,

נחוג את השבת הברוכה

במנוחה ושמחה!

שבת שלום!