לוגו
משׂכּוֹרוֹת
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

בּישיבת הוַעד הפּוֹעל הציוֹני בּבּרלין נבחרה וַעדה להנהיג קימוּצים בּמוֹסדות ההנהלה הציוֹנית. ועדה זוֹ נבחרה חדשים אחדים אחרי גילוּי־הדעת האוֹפיציאַלי אשר פּירסמה האֶכּסֶקוּטיבה בּלוֹנדוֹן על הקימוּצים הרבּים שהנהיגה.

בּהעלוֹת על לב את מצב־הכּספים של התנוּעה הציוֹנית כּוּלה ואת הדוֹחק האַכזרי המַכריע את כּל העבוֹדה בּארץ, המסַגף את הפּוֹעל והמוֹרה והפּקיד הנמוּך כּאחד, אנוּ מַרשים לעצמנוּ להגיש לתשׂוּמת־לב וַעדת־הקימוּצים את רשימת המשׂכּוֹרוֹת אשר קיבּלוּ פּקידי המשׂרד הראשי של ההסתדרוּת הציוֹנית בּלוֹנדוֹן בּחוֹדש האחרוֹן של שנת 1922, והיא: 5 חברי האֶכּסקוּטיבה – 655 לי“ש, 7 מזכּירים – 445,13 לי”ש, 8 סגָני־מזכּירים – 235 לי“ש, 5 פּקידי תִרְשוֹמֶת וּמשלוֹח – 73,13 לי”ש, 2 מנַהלי־חשבּוֹנוֹת – 49,17 לי“ש, 15 כּוֹתבוֹת־בּמכוֹנה – 243,4 לי”ש, 6 שַמשים – 73,13 לי“ש; סך־הכּל – 1774 לי”ש.

טבלה זוֹ אינה כּוֹללת את משׂכּוֹרת העוֹבדים בּקרן־היסוֹד, את ההוֹצאוֹת המשׂרדיוֹת, את ההוֹצאוֹת המשׂרדיוֹת, את הוֹצאוֹת הנסיעה וכוּ', את המשׂכּוֹרוֹת המיוּחדוֹת המשתלמוֹת מחוּץ למשׂרד הראשי. רשימה זוֹ מכילה רק קטע אחד מחשבּוֹנוֹתיה של מכוֹנתנוּ הלוֹנדוֹנית, אשר שנים־עשׂר הראשוֹנים מעוֹבדיה עוֹלים לה בּאלף וּמאה לי"ש לחוֹדש. האין רשימה זוֹ דַיָה?

ניסן תרפ"ג.