לוגו
[אמת כי צבי]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

∪ — —∪ — — — ∪ — — ∪ — — — // ∪ — —∪ — — — ∪ — — ∪ — — —

אֱמֶת כִּי צְבִי לוֹקֵט וְרָדִים בְּגַנֶּךָ1 — // אֲהַבְתִּיו, לְכֵן עָלַי תְּשַׁלַּח חֲרוֹנֶךָ2,

וְלוּ תֶחֱזֶה, אֶת שֶׁאֲהַבְתִּיו, בְּעֵינֶיךָ — // אֲזַי שִׁחֲרוּךָ אוֹהֲבֶיךָ וְאֵינֶךָ3.

אֲשֶׁר שָׂח4 : רְדֵה נָא לִי דְּבַשׁ5 מִנְּחִילֶךָ! // עֲנִיתִיו: תְּנָה לִּי אֶת דְּבַשׁ מִלְּשׁוֹנֶךָ6.

וְקָצַף וְאָמַר לִי בְּזַעַף: הֲנֵחָטֵא7 // לְאֵל חַי8? עֲנִיתִיו: בִּי, אֲדוֹנִי עֲווֹנֶךָ9!  1. צבי לוקט ורדים בגנך ־ על פי שיר השירים ו ב: דודי ירד לגנו…לרעות בגנים וללקט שושנים; והשוה לעיל ט 7: ואתאו לבת נדיב בגנת אגוז שמה עפרים עלי שושן ללקט ולטעת; נו 18: ופזרת לבן עפרת לבנון מר אשר ארה.  ↩

  2. אמת, ידידי, כי אוהב אני את העלם החמוד הדומה לעפר הרועה בשושנים, לכן אתה רוגז מקנאה. תשלח חרונך – שמות טו ז.  ↩

  3. ולו ראית את אהובי בעיניך היית מתאהב בו וקץ באהבת אהוביך האחרים. שחרוך אוהביך ואינך – על פי איוב ז כא: ושחרתני ואינני.  ↩

  4. שח – הצבי הנזכר.  ↩

  5. רדה נא לי דבש – על פי שופטים יד ט: רדה הדבש.  ↩

  6. את דבש מלשונך – נשיקה.  ↩

  7. הנחטא – הנהיה חטאים.  ↩

  8. אל חי – יהושע ג י.  ↩

  9. בי אדוני עוונך – בי עוונך, אדוני. על פי שמואל א כה כד: בי אדוני העוון.  ↩