לוגו
[אלי הפך]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

— — ∪— —∪ — — — ∪— — — // — — ∪— —∪ — — — ∪— — —

אֵלִי, הֲפָךְ נָא לְבַב גּוֹזָל1, אֲשֶׁר גָּזַל2 // נוּמִי3, וְיָשִׁיב לְעַפְעַפַּי מְעַט שֵׁנָה.

אָהוּב אֲשֶׁר בָּא בְאָלָתָךְ4 וְנָתַן לִי // אַהְבַת לְבָבוֹ, בְּלִי אֹנֶס, בְּמַתָּנָה

בָּגַד, וְכֵן כָּל צְבִי בּוֹגֵד, וְעַתָּה, אִם // תִּשָּׂא לְחֶטְאוֹ, וְאִם אַיִן — מְחֵנִי נָא5!  1. הפך נא לבב גוזל – הפך נא את לב אהובי לאהבה אותי.  ↩

  2. גוזל…גזל לשון נופל על לשון.  ↩

  3. נומי – שנתי.  ↩

  4. אשר בא באלתך – שנשבע לי והבטיח לי נגדך האל את אהבתו. על פי נחמיה י ל: ובאים באלה.  ↩

  5. אהוב זה בגד בי, אבל יש ללמד זכות עליו שמכת מדינה היא, שכל הצבאים בוגדים באהוביהם, לכן, אם תסלח לו מוטב, ואם לא אהיה אני כפרתו ואקבל עלי את הענש. ועתה אם תשא לחטאו ואם אין מחני נא – על פי שמות לב לב: ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא.  ↩