לוגו
[אהה שומרים]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

∪ — — — ∪ — — — ∪ — — — ∪ — — —

אֲהָה, שׁוֹמְרִים // מְצָאוּנִי1 // וְהִכּוּנִי, // פְּצָעוּנִי!

אֲהָהּ, שָׂרִים אֲהֵבוּנִי2// בְּיַד צָרִים3 // עֲזָבוּנִי,

טְפָחוּנִי // וְרִבּוּנִי4 — // וְלֹא שָׁעוּ // לְעֶלְבּוֹנִי5,

וְהִשְׁקוּנִי // וְכִסּוּנִי6 — // וְסוֹף דָּבָר7 // מְאָסוּנִי8!  1. שומרים מצאוני והכוני פצעוני– בשוטטי בלילה לבקש את אהובי. על פי שיר השירים ה ז: מצאוני השומרים הסובבים בעיר הכוני פצעוני.  ↩

  2. אהבוני – אשר אהבוני.  ↩

  3. צרים – השומרים שהכוני.  ↩

  4. טפחוני ורבוני – לפנים. על פי איכה ב כב: טפחתי ורביתי.  ↩

  5. ולא שעו לעלבוני – עתה.  ↩

  6. והשקוני וכסוני – לפנים. על פי שופטים ד יט: ותשקהו ותכסהו; יחזקאל טז י: ואכסך משי.  ↩

  7. לסוף דבר –ולבסוף.  ↩

  8. מאסוני – על פי ירמיה ד ל: מאסו בך עוגבים.  ↩