לוגו
[אהי כפר לעפר]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

∪ — — — ∪ — — — ∪ — — // ∪ — — — ∪ — — — ∪ — —

אֱהִי כֹפֶר לְעֹפֶר1 קָם בְּלַיִל // לְקוֹל כִּנּוֹר וְעוּגָבִים מְטִיבִים2,

אֲשֶׁר רָאָה בְּיָדִי כוֹס3 וְאָמָר: // שְׁתֵה מִבֵּין שְׂפָתַי דַּם עֲנָבִים4

וְיָרֵחַ כְּמוֹ יוֹד5 נִכְתְּבָה עַל // כְּסוּת שַׁחַר6 בְּמֵימֵי הַזְּהָבִים.  1. אהי כפר לעפר – אהיה כפרת האהוב. השוה להלן קצג 1: אהי כפר צבי.  ↩

  2. מטיבים – מטיבי נגן.  ↩

  3. כוס – יין.  ↩

  4. שתה מבין שפתי דם ענבים – מוטב שאשקך מנשיקות פי כי טובים דודי מיין. השוה לעיל קסו 3: שתה יין וחלב משפתי. דם ענבים – על פי דברים לב טו: ודם ענב.  ↩

  5. יוד – חרמש, חצי ירח.  ↩

  6. כסות שחר – שחור הליל. כלומר: השעה מסוגלת לשתיה ולאהבים. השוה לעיל נ 2: וסר מעל כנף שחר כסותו; מה 15: ככושית כסות שיחור יכסה.  ↩