לוגו
[ויונה בעדי]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

∪ — — — ∪ — — — ∪ — — // ∪ — — — ∪ — — — ∪ — —


וְיוֹנָה בַעֲדִי עֶדְיָהּ שְׁבִיסִים1 // תְּקוֹנֵן בַּאֲמִירֵי2 הַהֲדַסִּים,

שְׁאִלְתִּיהָ: לְמִי תִבְכִּי וְלָמֶה? // הֱשִׁיבַתְנִי: עֲלֵי תוֹרִים וְסִיסִים3.

עֲנִיתִיהָ: כְּמוֹ אֶבְכֶּה יְדִידַי // אֲשֶׁר הָלְכוּ בְּאַהְבָתִי עֲמוּסִים4.

עֲזָבוּנִי וְעֵינַי יִזְּלוּ דָם // עֲלֵי כַפַּי אֲשֶׁר לָהֶם פְּרוּשִׂים5,

וְרָאִיתִי לְחָיֵיהֶם בְּבִכְיָם // כְּשׁוֹשַׁנִּים זְרָקוּם הָרְסִיסִים6.  1. בעדי עדיה שביסים – בתכשיטיה היפים. בעדי עדיה – על פי יחזקאל טז ז: בעדי עדיים. שביסים – ישעיה ג יח.  ↩

  2. באמירי – בענפי.  ↩

  3. עלי תורים וסיסים – על היּוֹן והגוזלים. על פי ירמיה ח ז: ותור וסיס.  ↩

  4. אשר הלכו באהבתי עמוסים – אשר הלכו ונשאו אתם את משא אהבתי להם.  ↩

  5. פרושים – בתפלה שישובו. כפי אשר להם פרושים – על פי ישעיה א טו: ובפרשכם כפיכם; תהלים קמג ו: פרשתי ידי אליך.  ↩

  6. וראיתי את לחייהם בבכים בעת הפרידה כחבצלות לבנות שרסיסי הטל רססו אותן, כלומר ראיתי שגם הם בכו.  ↩