לוגו
[ידידי בפרודם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

∪ — —∪ — — — ∪— — — ∪ — ∪— —∪ — — — ∪— — — ∪ —

יְדִידַי בְּפֵרוּדָם לְבָבִי לִבְּבוּ1 // וְנַפְשִׁי, בְּהַרְחִיקָם, וְעֵינַי דָּאֲבוּ2

וְלֹא יִדְּמוּ3 תָּמִיד וְנוֹזְלֵיהֶם4 עֲלֵי // לְחָיַי וְעַל פָּנַי כְּמוֹ נֵד5 נִצְּבוּ

וְהֵמָּה [ ] וְאֶת // לְבָבִי בְאַבְנֵי הַנְּדוּדִים [יִרְבוּ6]  1. לבבי לבבו – מחצו את לבבי.  ↩

  2. ונפשי בהרחיקם ועיני דאבו – שעורו: ונפשי ועיני דאבו בהרחיקם, נפשי ועיני כאבו כשהתרחקו ידידי ממני.  ↩

  3. ידמו – ירגעו.  ↩

  4. ונוזליהם – ודמעותיהם.  ↩

  5. נד – חומה.  ↩

  6. ירבו – יירוּ.  ↩