לוגו
בימי שקיעת המנדט
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

(מתוך דברי ברכה לועידת היסוד של מ.פ.מ. ביום 31 לינואר 1948)


הקמת ארץ ישראל העברית העובדת והמתגוננת, על כלכלתה, תרבותה, הגנתה, הכריחה את אומות העולם להכיר בזכותו של העם היהודי לעצמאות מדינית בארצו.

לא צריך להיות היסטוריון המשקיף ממרחק רב, כדי להבין כהלכה את משמעותם ההיסטורית של דברי ימינו אלה. הגורמים שהכריעו במערכה המדינית הגדולה הזאת הם עוּבדת קיומו של הישוב והתנגדותו ללא פשרה לספר הלבן, המרטירולוגיה של יהדות אברופה, העפּלת רבבות שרידיה לא"י, מעמדה ומשקלה הפוליטי של יהדות אמריקה. כמו כן ברור שהתלהבותם של הישוב ושל המוני עמנו בגולה באה בשל נצחון השאיפה המשותפת לכל התנועה הציונית – השאיפה לעצמאות מדינית. לא בשל חלוקתה של ארץ ישראל, אלא למרות קרבנותיה המכאיבים והסכנות הכרוכות בה, הקיפה חדוה גדולה את העם לקראת הסכוי הקרוב לעלות ממצב של נתינות לאומית לדרגה של עצמאות לאומית ומדינית.

אנו נצבים מול חזית משותפת של האוליגרכיה הפיאודלית הערבית השלטת במזרח הערבי סביבנו ושל האימפריאליזם הבריטי השוקע והנאחז בשקיעתו בשארית כוחותיו, מזימותיו ואכזריותו במזרח התיכון זה שבין הים התיכון ובין המפרץ הפרסי, בחבל עולם זה זב נפט ושמן תהומות. ממשלת הפועלים הבריטית נכנעה במדיניותה החיצונית והקולוניאלית לשיטות הממשל והניצול של המעמדות השליטים הבריטיים. אנו מכירים את השיטות המסורתיות האלו, מבשרנו חזינו אותן. סיסמת השליטים האלה היתה תמיד “לפייס אויבים ולרפות ידי ידידים”. היה כובש ומדכא בצאתך, וליברלי באהליך… על המדיניות רבת התהפוכות של האימפריאליזם הבריטי אפשר לאמר מה שכתב הסופר וההיסטוריון האנגלי פוֹלארד על המלך הטיוּדוֹרי הנרי השמיני, הפרוטוטיפּוס של מדינאי מלא אכזריות, צביעות ותככים:

“אנוכיותו בלעה את מצפונו והפכה אותו למכונה הרושמת את הסכמתה לפעולות של תועלת עצמית”. ככה הפכה ממשלת הלייבור בראשותם של אטלי־בוין למכונה הרושמת את הסכמתה ומוציאה לפועל בנאמנות של משרתים את הוראותיהם של אדוניהם האימפריאליסטיים, של אילי הנפט, וראשי הצי והצבא.

בהתכחשותה הצינית לכל הצהרותיה, הבטחותיה, והתחיבויותיה לגבי העם היהודי חיללה ממשלת הלייבור את כבודו של העם האנגלי ואת כבודה של תנועת הפּועלים. אין לשער את הנזק שגרמה וגורמת ממשלת אטלי־בוין לענין החרוּת בעולם, לענין השלום בעולם. אין להעריך את העידוד שנתנה לריאקציה הטוֹרית והפשיסטית באנגליה. על כל זה היא עתידה לתת את הדין. איננו כפויי טובה לעם האנגלי ולפועל הבריטי, ואיננו רוצים שהם ישאו בעונש ההיסטורי בעד פשעי שליטיהם ובעד ירידה מוסרית ופוליטית זו של מאַשריהם המתעים. אחת הסבות לכשלון מחריד זה של תנועה גדולה ועתירת נכסים היא, כי אין לשלוט בנכסי חומר בלי נכסי רוח. בלי השקפת עולם מדריכה ומכוונת, בלי הבנה מעמיקה של מבנה החברה ומהותה המעמדית, בלי חנוך המוני העם לאור נסיונם ההיסטורי של המעמדות העובדים – שהתגבש בתפיסה המרכסיסטית של ההיסטוריה האנושית – בלי מחשבה וחזון סוציאליסטיים ונאמנות פועלית בינלאומית הקודמים למעשה, בלי כל אלה לא יתקיים גם המעשה בידי מפלגת פועלים המשוללת ערכי־יסוד ונכונות להלחם עליהם. ישמש הכשלון של מפלגת העבודה הבריטית, כמו כשלונות דומים של הסוציאלדימוקרטיה הגרמנית בשעתה, אזהרה לתנועת הפועלים כולה, אזהרה גם לנו, לתנועת הפועלים העברית בארץ.

גדולות, קשות ואחראיות הבעיות שתעמוד לפניהן המדינה היהודית הצעירה המוקמת על יסוד החלוקה. מאַיימות עליה הסכנה של תלות מדינית במעצמות השולטות בים התיכון ושל חרם כלכלי מצד המדינות הערביות השכנות. בתוך עולם שסוע ומחולק לגושים עוינים עלינו יהיה לקלוט רבבות ומאות אלפים יהודים, להסדיר את יחסינו למיעוט הערבי ברוח הצהרותינו, להבטיח את זכויותיו האזרחיות והלאומיות, ולהיות למופת לכל המזרח בהרמת רמת חייהם של המוני העובדים והאכרים הערביים; לחנך את הנוער שלנו ברוח של שויון ואחוַת עמים, להלחם בתוקפנות לאומנית ובאירדנטה, להכין את הקרקע להסכם מרצון בין 2 המדינות – היהודית והערבית – שיגביר את שטחי השיתוף ביניהן ויחזיר לארץ בבוא המועד את שלמוּתה. מפלגת הפועלים המאוחדת תידרש להשתתף בהקמתה, בהגנתה ובבסוסה של המדינה החדשה במיטב תכונותיה: באומץ, באחריות, בלהט, בתבונה ובחזון. ויהי רצון שתצליח בשליחותה ההיסטורית, להיות נושא יעודו הלאומי והסוציאלי של מעמד הפועלים היהודי המאוחד והמלוכד.