לוגו
לחדול מיד
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

צריך לחדול מיד מכל ההתנחלויות – לא בגלל הערבויות ולא בגלל האמריקאים ולא בגלל המבוי הסתום בדיוני השלום, אלא בגלל עצמנו בגלל היהודים.

זה לא שלנו. אלה שטחים שעוד נותרו בידי הערבים לאחר כל הגזל, ואסור להוסיף ולמשוך עוד שעל קרקע מתחת רגליהם גם כשהכוח לדחוק אותם עודו בידינו.

אסור לעם היהודי למשוך את הקרקע מתחת רגלי העם הפלסטיני – זו לקיחה גסה בכוח, בלי זכות ובלי רשות ובלי צדק, וכוח ללא צדק הוא סופנו.

זכותנו אינה עדיפה מזכותם, רשותנו אינה קודמת לרשותם, וכוחנו רק יזמין כוחות גדולים משלנו האדירים מכוחנו. גם עמים חזקים מאיתנו נטלו וגם גיבורים מאיתנו כשלו כשלקחו לעצמם דברים בלא צדק. כוח ללא צדק מביא אסון.

כל מדינות ערב, באהדת כל העולם ובבכי יהודי העולם – לא יניחו לנו להיות זמן רב הלוקחים בכוח הכוח.

ואם לא נחדל היום – אין לנו מחר.


יזהר סמילנסקי, דבר, ז אדר א תשנ''ב 11.9.1992: 9