לוגו
[מִפֶּתַח1 זְרוֹעוֹ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

קפח


ממנע’    פֹ     מִפֶּתַח1 זְרוֹעוֹ

                חֲרוֹן אֵל בָּא וְרֵעוֹ2

                כִּיִבֵש3 זַרְעוֹ

                מִדָּה בְמִדָּה 4 לְפָורְעוֹ

5               וְעָלָיו[1007] לְהַכְרִיעוֹ

                הִנְנִי עָלֶיךָ פַּרְעֹה5


נ 1ממנע'] צוינה בקו, ואולי הוא קיצור.

3 כיבש] ויבש ותוקן למעלה מן הטור  1. נאמן: כינוי למשה רבנו (במ' יב:ז).  ↩

  2. עגל מוגהר: כנראה: עגל שגהרו, השתחוו לפניו ישראל (הצעת י' אבינרי); ואפשר: עגל שהקיפוהו בתשואות גיל, על־פי משמע תיבת ‘גהר’ בפייטנות הקדומה (עיין: מ‘ זולאי, ידיעות המכון, ו, עמ’ קפ, ובמראי־המקומות המסומנים שם).  ↩

  3. ונידהר: ונעשה גדול ורם (עיין זולאי, שם, עמ' קפא).  ↩

  4. ועליהם: על הלוחות.  ↩

  5. וישבר… ההר: שמ' לב:יט.  ↩